Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt občana je pobyt v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Trvalý pobyt je povinný nahlásiť každý občan (ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí). Za členov rodiny môže trvalý pobyt nahlásiť aj jeden z členov tejto rodiny. Ak je občan mladší ako 15 rokov, nahlasuje za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, či opatrovník). Za občana, ktorému to neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť zástupca, ktorého splnomocní.

1. Čo je k tomu potrebné?

 • platný doklad totožnosti alebo
 • potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá občiansky preukaz (nie žiadosť o vydanie nového OP!) alebo
 • cestovný doklad SR alebo
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov)
 • rodný list dieťaťa (ak ide o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Toto potvrdenie nie je potrebné, ak:
 1.  ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 2.  ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 3.  ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka 
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na TP pred pracovníčkou ohlasovne.
 • občan musí vedieť adresu, kam sa bude nahlasovať na trvalý pobyt (v prípade bytového domu aj orientačné číslo a číslo bytu)

NIE JE POTREBNÉ NOSIŤ LIST VLASTNÍCTVA

Miesto trvalého pobytu dieťaťa nemusí byť aj miestom trvalého pobytu jeho rodičov.

Dieťa je k dátumu narodenia prihlásené automaticky podľa trvalého pobytu matky 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
súhlas_s_prihlásením_na pobyt Veľkosť: 13.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2022