Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Uzavretie manželstva

1. Zápis do knihy manželstiev (matriky)

 • do knihy manželstiev sa zapisujú sobáše uzavreté v obci Most pri Bratislave (civilné a cirkevné sobáše)
 • civilné sobáše sa vykonávajú v obradnom priestore Obecného úradu

2. Čo je k tomu potrebné?

Štátny občan SR predkladá matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím sobáša tieto doklady:

 • doklad o štátnom občianstve (možno nahradiť OP)
 • rodný list 
 • doklad o rodnom čísle (možno nahradiť OP)
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • úmrtný list (ak ide o vdovca alebo vdovu)
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú)

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo. Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, vtedy je to bez poplatku. V prípade, ak ide o uzatvorenie manželstva v obci Most pri Bratislave bez trvalého pobytu, je potrebné prísť na matričný úrad už s vyplnenou žiadosťou a povolením z iného matričného úradu (podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov). Ak ide o uzavretie manželstva na inom matričnom úrade (snúbenci majú trvalý pobyt v obci), k tomuto vydáme povolenie k uzavretiu sobáša.  Žiadosť o uzavretie manželstva sa podpisuje priamo pred matrikárkou. 

V prípade cirkevného sobáša je potrebné prísť na matričný úrad a priniesť doklady a vypísanú žiadosť, matrikárka potvrdí žiadosť o uzavretie sobáša a snúbenci ju doručia orgánu cirkvi.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov)
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve 
 • úmrtny list (ak ide o vdovca alebo vdovu)
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú)
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Všetky doklady z cudziny musia byť preložené súdnym prekladateľom a overené  (buď apostilla alebo superlegalizácia). Zoznam krajín a spôsob legalizácie matričných dokladov je uvedený v prílohe.

3. Poplatky

 • uzavretie manželstva (v prípade trvalého pobytu v obci)                                      zdarma
 • uzavretie manželstva (bez trvalého pobytu v obci)                                                   20,- eur
 • uzavretie manželstva mimo určenej doby                                                                  20,- eur

Všetky ostatné poplatky upravuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
uzavretie_manzelstva Veľkosť: 86.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.3.2022
legalizacia_matricnych_dokumentov Veľkosť: 498.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2022