Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úmrtie

1. Zápis do knihy úmrtí (matriky)

  • vybavujú pozostalí alebo priamo pohrebná služba
  • do knihy úmrtí sa zapisujú úmrtia, ktoré nastali v našej obci na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár.

2. Čo je k tomu potrebné?

  • List o prehliadke mŕtveho (vystavený 3x prehliadajúcim lekárom, opečiatkovaný a podpísaný)
  • Preukaz totožnosti mŕtveho (občiansky preukaz, u dieťaťa rodný list)
  • Cestovný pas (v prípade cudzieho štátneho občana)
  • Doklad totožnosti osoby, ktorá vybavuje úmrtie

3. Poplatky

  • prvý výpis z matriky - úmrtný list       zdarma
  • každý ďalší vystavený ÚL                         5,- eur