Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 450 dokumentov (strana 1).
Uznesenia OZ č. 7-2018
Kategória: Uznesenia obecného zastupiteľstva
Dátum: 12.12.2018 Veľkosť: 107 kB (1 súbor)
Visia, s. r. o. - projekt osvetlenia - multifunkčné ihrisko
Kategória: Objednávky
Dátum: 12.12.2018 Veľkosť: 26 kB (1 súbor)
Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 10.12.2018 Veľkosť: 4.89 MB (1 súbor)
JUDr. Elena Špačková, advokátka - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb právnej pomoci
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.12.2018 Veľkosť: 125.3 kB (1 súbor)
Ján Šlachtič - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a služby požiarnej ochrany (PO)
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.12.2018 Veľkosť: 126.4 kB (1 súbor)
Mgr. Michal Jachym - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.12.2018 Veľkosť: 134.1 kB (1 súbor)
Uznesenia OZ č. 6-2018
Kategória: Uznesenia obecného zastupiteľstva
Dátum: 29.11.2018 Veľkosť: 83 kB (1 súbor)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 28.11.2018 Veľkosť: 63 kB (1 súbor)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2018
Kategória: Civilná ochrana
Dátum: 27.11.2018 Žiadny súbor
Návrh VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Most pri Bratislave
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.11.2018 Veľkosť: 134.8 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Most pri Bratislaver
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.11.2018 Veľkosť: 90.1 kB (1 súbor)
TRELLING spol. s r.o. - Dohoda o poskytnutí bezodplatného plnenia
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.11.2018 Veľkosť: 76.7 kB (1 súbor)
Ing. Milan Bednárik - znalecký posudok
Kategória: Objednávky
Dátum: 13.11.2018 Veľkosť: 26.2 kB (1 súbor)
HAMA COMPANY, s.r.o. - Mandátna zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.11.2018 Veľkosť: 46.4 kB (1 súbor)
FK Slovan Most pri Bratislave - Zmluva o výpožičke telocvične
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.11.2018 Veľkosť: 64 kB (1 súbor)
Faktúry 10.2018
Kategória: Faktúry
Dátum: 07.11.2018 Veľkosť: 57.1 kB (1 súbor)
Kanalizácia M&M, s. r. o. - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Kategória: Zmluvy
Dátum: 06.11.2018 Veľkosť: 84.5 kB (1 súbor)
Prenájom VOS
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 02.11.2018 Veľkosť: 74.3 kB (1 súbor)
Beeli Pro s.r.o. - Zmluva o dielo
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.10.2018 Veľkosť: 118 kB (1 súbor)
Čo by mal vedieť občan
Kategória: Civilná ochrana
Dátum: 29.10.2018 Veľkosť: 500.5 kB (1 súbor)


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.