Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odhlásenie z trvalého pobytu

A. Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka. (§7 ods. 1 písm. f)

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, miestom trvalého pobytu občana je obec. Túto skutočnosť ohlasovňa oznámi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. 

1. Čo je k tomu potrebné?

  • doklad totožnosti
  • vypísanú žiadosť - návrh na zrušenie trvalého pobytu
  • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ak sa nedostavia osobne. (notársky osvedčený)
  • právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva, dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané, dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané. (§ 7 ods.2)

B. Skončenie trvalého pobytu z dôvodu odsťahovania do zahraničia

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu v ohlasovni. 

1. Čo je k tomu potrebné?

  • doklad totožnosti
  • ak ide o dieťa, zákonný zástupca predkladá aj rodný list dieťaťa
  • súhlas druhého rodiča, pokiaľ sa nedostaví osobne na ohlasovňu (vysťahovanie dieťaťa do zahraničia je podľa zákona o rodine podstatná vec, pri ktorej sa vyžaduje súhlas obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na základe ohlásenia podľa §6 ods.3

Ak občan SR požaduje vydanie potvrdenia o pobyte za účelom jeho použitia v inom členskom štáte, zamestnanec ohlasovne vyhotoví potvrdenie a vyplní k nemu príslušný viacjazyčný formulár. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
návrh_na_zrušenie_pobytu Veľkosť: 30.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.3.2022