Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Spôsob triedenia odpadu v obci Most pri Bratislave, časti Studené, Tri vody, Nové polia a Zelená voda

 

Komunálny odpad

Komunálny odpad sa rieši formou čiernej nádoby vo objeme 120l a 240l. Vývoz sa uskutočňuje na základe nálepiek, ktoré si zakúpite na obecnom úrade počas stránkových hodín.  Frekvencia vývozov môže byť týždenná (iba 1100l nádoby -bytové domy, škola), dvojtýždenná a mesačná.

Vývozy sú nasledovné:

Most pri Bratislave - každý utorok (týždenný vývoz- iba 1100 l nádoby -bytové domy, škola) každý utorok párneho týždňa (dvojtýždenný vývoz), posledný utorok párneho týždňa (mesačný vývoz)

Zelená voda –dvojtýždenný vývoz každý párny utorok, posledný utorok párneho týždňa (mesačný vývoz)

Studené, Tri vody, Nové polia - každý párny pondelok (dvojtýždenný vývoz), posledný pondelok parného týždňa ( mesačný vývoz)

Nádoby je potrebné mať vždy vyložené vonku na ceste (nie vo výklenkoch) od 06:00 hod.. Odporúčame nádoby vyložiť večer pred vývozom. Nádoby musia byť označené nálepkou.

Veľkosť nádoby 

Frekvencia vývozu

Poplatok

120 l  

dvojtýždenná

156 ,-    eur

120 l 

mesačná

72 ,-      eur

240 l 

dvojtýždenná

312 ,-    eur

240 l

mesačná

144 ,-    eur

1 100 l 

týždenná

2915 ,-  eur

1 100 l 

dvojtýždenná

1430,-   eur

1 100 l

mesačná

660,-     eur

 

Komunálny odpad si môžete prísť riešiť aj pred kolaudáciou. Keď chcete riešiť odpad v priebehu roka (platí iba pre nových občanov), vtedy Vám bude vypočítaná alikvotná čiastka s horeuvedených súm podľa výberu frekvencie vývozu a veľkosti nádoby. Komunálny odpad sa v našej obci platí vždy od februára.  Vtedy je potrebné prísť na obecný úrad a uhradiť odpad na celý rok, pričom poplatok za komunálny odpad máte uhradený do marca nasledujúceho roka.

 

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad 

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad (BIO) sa rieši formou hnedých nádob v objeme 120l a 240l. Vývoz sa uskutočňuje od marca do novembra každý pondelok (nezávislé od vývozu komunálneho odpadu). BIO nádobu môžete mať maximálne do objemu 240l, čiže buď jednu 240l nádobu alebo 2 ks 120l nádob alebo ak Vám stačí aj 1 ks 120 nádoby. Tieto objemy sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad – nedoplácajú sa navyše.  Pokiaľ máte záujem mať viac nádob, tieto je už potrebné uhradiť.

Každá ďalšia 120l nádoba                                            60 eur

Každá ďalšia 240l nádoba                                           120 eur

Do nádoby na BIO môžete vkladať:  odpad z verejnej zelene, lístie, trávu, ovocie, zelenina, piliny, čajový a kávový odpad, zemina z kvetov, drevená štiepka z konárov stromov a kríkov.

Biologický rozložiteľný odpad nebude vyvezený v prípade, že odpad bude uložený vo vreciach alebo v krabiciach, ktoré budú mimo smetnej nádoby. Nádoby musia byť označené nálepkou.

 

Separovaný odpad

Separovaný odpad (kovy, tetrapaky, plasty ) sa rieši formou bielych priesvitných vriec, ktoré dostanete pri vybavovaní vývozu odpadu alebo formou nádob, ktoré si zabezpečujú občania vo vlastnej réžii. V prípade používania vriec - do jedného vreca dávate extra papier, do druhého vreca dávate spolu plasty, kovy, tetrapaky. 

Na papier môžete od februára 2022 používať aj modré smetné nádoby a na plasty je možné používať žlté nádoby. Uprednostňujeme túto formu vývozu. V prípade, že používate nádoby na separovaný odpad, nie je nutné do nich vkladať vrecia. Vývoz odpadu je pevne stanovený na určité dni podľa harmonogramu rozdelený podľa jednotlivých častí obce. Nádoby nemusia byť označené nálepkami.

Kuchynský odpad a kuchynské oleje

Vývoz kuchynského odpadu a olejov sa v našej obci rieši formou kýblikov, ktoré si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Vedierko na kuchynský odpad – je bielej farby označené nápisom CMT. Pri výdaji vedierka dostanete hnedé vrecia, ktoré sú vytvorené pre tento typ odpadu. Vrece dáte do bieleho vedierka, naplníte kuchynským odpadom, a vrece označíte QR kódom, ktorý tiež dostanete na obecnom úrade pri prebratí vriec. V deň vývozu vyložíte buď vedierko, v ktorom je označené vrece, alebo iba samotné vrece označené kódom. Vývoz je každú stredu. Aj tieto nádoby resp. vrecia je potrebné mať vonku od 06:00 hod. kedy začína vývoz. Počas jedného vývozu vykladajte iba jedno vrece.

Vedierko na kuchynský olej – oranžovej farby označené nápisom CMT. Kuchynský olej alebo masť lejete priamo do vedierka. Je potrebné, aby bolo úplne naplnené. Vývoz je tiež každú stredu. Vedierko vyložíte pred dom, vývozca vezme celé vedierko a vymení za nové vedierko.

Na stránke obce v časti Odpadové hospodárstvo – Letáky, je presne definované čo patrí do kuchynského odpadu a olejov.

Označenie nádob QR kódmi

Označovanie nádob QR kódmi bude pokračovať naďalej v priebehu roka 2024. O jeho začatí Vás budeme včas informovať.

REKLAMÁCIE:

Spoločnosť AVE žiada obyvateľov, aby pri reklamáciách postupovali nasledovne:

  1. Reklamácie sa posielajú v písomnej forme do 24 hod (resp. po víkende)
  2. Nevynesenú nádobu alebo vrece treba nechať vonku do doby, kým ich spol. AVE vyvezie (48hod. počas pracovných dní)
  3. Drobné poškodenia nádob, prasklina alebo odtrhnuté veko – k výmene dôjde pri najbližšom vývoze, AVE odvezie poškodenú nádobu a nahradia ju novou
  4. Väčšie poškodenie, tzn. nádoba je už nefunkčná-mení sa čo najskôr, taktiež bude odvezená stará nádoba, ak sa tam nachádza.

V prípade, že poplatník použil nesprávnu farbu nádoby, nebude po novom reklamácia vybavená, keďže k pochybeniu nedošlo na strane spoločnosti AVE SK, a.s..

Taktiež Vás žiadame o sledovanie zmien vývozov odpadov, aby nedošlo k neopodstatneným reklamáciám. Jedná sa hlavne o vianočné, veľkonočné sviatky a ďalšie sviatky pracovného pokoja, kedy sa odpad vyváža v náhradnom termíne, v prípade, že vývoz padá na takýto sviatok. O tejto zmene sú obyvatelia vždy informovaní.

 Informácie pre obyvateľov – ROZANA – miestny rozhlas v mobile

Všetky dôležité informácie poskytuje naša obec svojim obyvateľom aj cez aplikáciu ROZANA. Túto je potrebné si nainštalovať vo svojom mobile, aby ste mohli byť vždy a včas informovaný o novinkách, akciách a zmenách v našej obci.

 

Pondelok:           08:00-12:00 – 13:00-16:30

Streda                 08:00-12:00 – 13:00-16:30

Piatok                 08:00-12:00

 

---------------------------------------------------

 

Envipak - edukačné videá: