Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Spôsob triedenia odpadu v obci Most pri Bratislave, časti Studené, Tri vody, Nové polia a Zelená voda

 

Komunálny odpad

Komunálny odpad sa rieši formou čiernej nádoby vo objeme 120l a 240l. Vývoz sa uskutočňuje na základe nálepiek, ktoré si zakúpite na obecnom úrade počas stránkových hodín.  Frekvencia vývozov môže byť týždenná (iba 1100l nádoby -bytové domy, škola), dvojtýždenná a mesačná.

Vývozy sú nasledovné:

Most pri Bratislave - každý utorok (týždenný vývoz- iba 1100l nádoby -bytové domy, škola) každý utorok párneho týždňa (dvojtýždenný vývoz), posledný utorok párneho týždňa (mesačný vývoz)

Zelená voda – iba dvojtýždenný vývoz každý párny utorok

Studené, Tri vody, Nové polia - každý párny pondelok (dvojtýždenný vývoz), posledný pondelok parného týždňa ( mesačný vývoz)

Nádoby je potrebné mať vždy vyložené vonku na ceste (nie vo výklenkoch) od 06:00 hod.. Odporúčame nádoby vyložiť večer pred vývozom.

Veľkosť nádoby 

Frekvencia vývozu

Poplatok

120 l  

dvojtýždenná

124,80 ,-   eur

120 l 

mesačná

57,60 ,-    eur

240 l 

dvojtýždenná

249,60 ,-   eur

240 l

mesačná

115,20 ,-  eur

1 100 l 

týždenná

2332, 00 ,-   eur

1 100 l 

dvojtýždenná

1144,00 ,-   eur

 

Komunálny odpad si môžete prísť riešiť aj pred kolaudáciou. Keď chcete riešiť odpad v priebehu roka (platí iba pre nových občanov), vtedy Vám bude vypočítaná alikvotná čiastka s horeuvedených súm podľa výberu frekvencie vývozu a veľkosti nádoby. Komunálny odpad sa v našej obci platí vždy od februára.  Vtedy je potrebné prísť na obecný úrad a uhradiť odpad na celý rok, pričom smeti máte uhradené od februára do ďalšieho februára nasledujúceho roka.

 

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad 

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad (BIO) sa rieši formou hnedých nádob v objeme 120l a 240l. Vývoz sa uskutočňuje od marca do novembra každý pondelok (nezávislé od vývozu komunálneho odpadu). BIO nádobu môžete mať maximálne do objemu 240l, čiže buď jednu 240l nádobu alebo 2 ks 120l nádob alebo ak Vám stačí aj 1 ks 120 nádoby. Tieto objemy sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad – nedoplácajú sa navyše.  Pokiaľ máte záujem mať viac nádob, tieto je už potrebné uhradiť.

Každá ďalšia 120l nádoba                                            40 eur

Každá ďalšia 240l nádoba                                           80 eur

Do nádoby na BIO môžete vkladať:  odpad z verejnej zelene, lístie, trávu, ovocie, zelenia, piliny, čajový a kávový odpad, zemina z kvetov, drevená štiepka z konárov stromov a kríkov.

Biologický rozložiteľný odpad nebude vyvezený v prípade, že odpad bude uložený vo vreciach alebo v krabiciach, ktoré budú mimo smetnej nádoby.

 

Separovaný odpad

Separovaný odpad (kovy, tetrapaky, plasty ) sa v našej obci rieši IBA formou bielych priesvitných vriec, ktoré dostanete pri vybavovaní vývozu odpadu. Keď sa Vám vrecia minú, treba prísť počas stránkových hodín na obecný úrad a tam Vám budú vrecia vydané.  Do jedného vreca dávate extra papier, do druhého vreca dávate spolu plasty, kovy, tetrapaky.  Na papier môžete od februára 2022 používať aj modré smetné nádoby alebo aj vrecia, ktoré dostanete na obecnom úrade. Na plasty je možné používať okrem priesvitných vriec aj žlté nádoby. Vývoz odpadu je pevne stanovený na určité dni podľa harmonogramu rozdelený podľa jednotlivých častí obce. V súčasnosti vieme harmonogram separovaného vývozu iba na mesiac január a február, je uvedený v kalendári na stránke obce Most pri Bratislave.

 

Pondelok:          08:00-12:00 – 13:00-16:30

Streda                 08:00-12:00 – 13:00-16:30

Piatok                 08:00-12:00

---------------------------------------------------

 

Envipak - edukačné videá: