RSS Obec Most pri Bratislave http://mostpribratislave.sk RSS kanál obce Obec Most pri Bratislave sk info@moderneobce.sk Copyright 2022 Mobilná výjazdová jednotka- očkovanie proti COVID-19 dňa 18.01.2022 http://mostpribratislave.sk/novinka/27727/n 27727 Mobilná výjazdová jednotka- očkovanie proti COVID-19 dňa 18.01.2022 http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2022/medicina-doktor-choroba-lekar_861798_sm.jpg Vláda schválila nový súbor opatrení http://mostpribratislave.sk/novinka/27628/n 27628 Vláda schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál. Ich základnou charakteristikou je, že nedochádza k uzatváraniu ekonomiky. Otvárajú sa aj doteraz uzatvorené služby a povoľujú ďalšie aktivity, no s jasne definovanými podmienkami pre ich fungovanie. Zároveň sa nanovo definujú niektoré režimy a pribúda režim OP+. http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2022/infekcia-virus-epidemia-ruska_e343fc_sm.jpg Vyhlášky ÚVZ SR 2022 http://mostpribratislave.sk/novinka/27600/n 27600 Vyhlášky ÚVZ SR 2022 http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2022/pero-zapisnik_1664a4_sm.jpg Zber vianočných stromčekov http://mostpribratislave.sk/novinka/27526/n 27526 Zber vianočných stromčekov http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2022/stromcek_1170x780_a72f3c_sm.jpg Komunálny odpad http://mostpribratislave.sk/novinka/27285/n 27285 Týždenný odvoz komunálneho odpadu bude realizovaný do konca februára 2022. Poplatok za komunálny odpad na rok 2022 sa uhrádza na oddelení daní a poplatkov v termíne od  1.- 28. februára 2022, kde dostanete aj nálepku na smetnú nádobu. Od marca 2022 sa prechádza na 2 týždenný odvoz odpadu a ruší sa týždenný odvoz.  http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2021/c-item-1192--komunalny-odpad_0b1bb8_sm.jpg Vianoce http://mostpribratislave.sk/novinka/27292/n 27292 Vianoce http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2021/vianoce-stromcek-gule2_ea864c_sm.jpg Výzva zástupcov samospráv BSK http://mostpribratislave.sk/novinka/27108/n 27108 Výzva zástupcov samospráv BSK http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2021/4444_0269a2_md_f8438e_md_efe664_sm.jpg Projekt Zelenšia obec http://mostpribratislave.sk/novinka/27035/n 27035 Projekt Zelenšia obec http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2021/4444_0269a2_md_f8438e_sm.jpg Projekt Obec v pohybe http://mostpribratislave.sk/novinka/26993/n 26993 Projekt Obec v pohybe http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2021/4444_0269a2_md_4b8500_sm.jpg Mobilná výjazdová jednotka- očkovanie proti COVID-19 dňa 15.12.2021 http://mostpribratislave.sk/novinka/26939/n 26939 Očkovanie COVID-19 dňa 15. 12. 2021 http://mostpribratislave.sk/data/news/mostpribratislave/2021/covid-korona-maska_812f77_sm.jpg