Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do osobitnej matriky

Osobitnú matriku vedie ministerstvo vnútra.

1. Zápis do osobitnej matriky

Do osobitnej matriky sa zapisuje narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na 

  • území cudzieho štátu
  • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte
  • lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky
  • území nepatriacom žiadnemu štátu

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná buď prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí alebo na matričnom úrade podľa trvalého pobytu alebo podľa posledného trvalého pobytu občana alebo na ktoromkoľvek matričnom úrade - v prípade, že občan v SR nemal trvalý pobyt.

2. Čo je k tomu potrebné?

  • originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemského matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)
  • doklad o štátnom občianstve SR (OP alebo cestovný pas vydaný pred vznikom matričnej udalosti)
  • právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedených)
  • úmrtny list (u ovdovelých)
  • sobášny list rodičov (v prípade zápisu narodenia detí z manželstva)

Zápis do osobitnej matriky bude vykonaný do 3 mesiacov od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Zápis do osobitnej matriky sa nevykonáva, ak matričná udalosť nastala pred 31. decembrom 1949 a ak bola zapísaná do matriky v Slovenskej republike alebo Českej republike podľa právnej úpravy platnej v tom čase.

Úradné výpisy o matričných udalostiach týkajúcich sa štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali do 31. decembra 1992 na území Českej republiky, sú v Slovenskej republike verejnými listinami. O matričných udalostiach v nich uvedených netreba vykonať zápis v osobitnej matrike. Ak však štátny občan Slovenskej republiky o takýto zápis požiada, orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, je povinný mu vyhovieť.

3. Poplatky

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do OM     15,- eur

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zápis_do_osobitnej_matriky Veľkosť: 59.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.4.2022
legalizacia_matricnych_dokumentov
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 6.43 MB Formát: pdf Dátum: 30.11.2022