Pozvánka na Deň Zeme 2016

 Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Krehkejšia, než ktokoľvek z nás dokáže v plnej miere postihnúť svojím poznaním či cítením.

Celoplošná deratizácia

Bližšie informácie o deratizácií nájdete v priloženej prílohe

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 14. apríla 2016 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave

P r o g r a m :

  1. Otvorenie

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu

Dňa 14.4.2016 od 08:00 do 12:00h  bude dočasne prerušená dodávka vody z verejného vodovodu  na uliciach 

  • Nálepková
  • Športová
  • Bratislavská
  • Studené

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti  na prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy k septembru 2016 sa budú prijímať v budove MŠ

 

Ochrana lesov pre požiarmi - upozornenie

Za obdobie  roka 2015 vzniklo na území Slovenskej republiky 242 lesných požiarov. V porovnaní s rokom 2014 to bolo o 89 prípadov viac. Priame škody boli vyčíslené na 366 870 €, jedna osoba bola zranená a žiadna nebola usmrtená. Požiar, ktorý z hľadiska plochy poškodenej požiarom a výšky priamych škôd ovplyvnil požiarovosť v lesných porastoch v roku 2015 vznikol v mesiaci november v obci Ihľany v okrese Kežmarok. Pri tomto požiari došlo k poškodeniu lesných porastov na ploche 5,35 ha. V Bratislavskom kraji vzniklo najviac lesných požiarov v okrese Malacky.

 

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS