Návrh rozpočtu na roky 2015,2016 a 2017

V prílohe nájdete návrh rozpočtu na roky 2015,2016 a 2017.

Zber nebezpečného odpadu

Obecný úrad obce Most pri Bratislave oznamuje občanom, že v dňoch   

27. 10. – 31. 10. 2014

sa uskutoční v obci zber nasledovného nebezpečného odpadu:

Vývoz komunálneho odpadu

V priloženej prílohe nájdete informácie o termínoch vývozu komunáloneho a triedeného odpadu

Veľkokapacitné kontajnery

V obci Most pri Bratislave budú dňa 24. 10. 2014 o 16.00 hod. rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad na týchto miestach:

​1.Bratislavská ulica - pri zdravotnom stredisku

2.ul. 29 augusta – pri kostole vedľa nádob na triedený odpad (sklo, kovy, šatstvo)

3.Budovateľská  ulica -  transformátor

4.Športová ulica – pred školský dvor od Megu RD 469

ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo - rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia" - oznámenie o začatí kolaudačného konania

ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo - rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia" - oznámenie o začatí kolaudačného konania

Viac informácií nájdete v prílohe.

Prerušenie distribúcie elektriny

V mesiaci Október bude viacero prerušení distribúcie elektriny. Presné časy a dotknuté ulice nájdete vypísané v priloženej prílohe.

Prieskum obce a cestujúcich

Vážený cestujúci,

týmto listom si Vás dovoľujeme požiadať o Váš názor a spoluprácu pri zisťovaní správneho nastavenia rozsahu a kvality poskytovaných služieb verejnej dopravy.

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V prílohe nájdete podrobné informácie o vytvorených volebných okrskoch a určení volebných miestností pre voľby do samosprávy obce Most pri Bratislave.

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS