Dlhodobá uzávierka mosta z Malinova smerom do Zálesia

Okresný úrad v Senci povolil úplnú uzávierku cesty cez most z Malinova do Zálesia. Dôvodom tejto uzávierky je zlý technický stav mosta, pričom nesplňa požadované kritéria podľa STN  736 2091.

Uzávierka mosta je povolená do 31.12.2015.

 

Preventívna deratizácia - Jar 2015

Bližšie informácie nájdete v priloženej prílohe.

Verejná vyhláška - Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené - Most pri Bratislave

Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené - Most pri Bratislave

Pozvánka - vysporiadania pozemkov dotknutých výstavbou diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7

Pozvánka na informatívne stretnutie ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov dotknutých výstavbou diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7

OZNAM

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu na rok 2015 treba zaplatiť najneskôr do konca februára.

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Materská škola  Most pri  Bratislave

Vec:  Oznámenie o prijímaní  žiadostí  na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 

Pouvánka na OZ

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 12. februára 2015 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave  

P r o g r a m :

1.Otvorenie 

Výsledky referenda 2015

Výsledky referenda 2015 nájdete v priloženej prílohe.

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS