Veľkoobjemový odpad

V obci Most pri Bratislave budú dňa 12. 04. 2014 rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad na týchto miestach:

Výberové konanie

Obec Veľký Biel vyhlasuje

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

1. riaditeľa Základnej školy, Školská č.4 , 900 24 Veľký Biel
2. riaditeľa Materskej školy, Senecká č.1, 900 24 Veľký Biel
s predpokladaným nástupom 01.07.2014

Oznam Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senec

Dňa 2.4.2014 bude v meste Senec prebiehať odstávka dodávky pitnej vody a z tohoto dôvodu bude pracovisko Senec - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

od 10:00 ZATVORENÝ.

Náhradné stránkové hodiny budú:
vo štvrtok 3.4. 2014 od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod.

Výsledky 2. kola voľby prezidenta SR

V priloženej prílohe nájdete výsledky 2. kola voľby prezidenta SR v našej obci.

Výberové konanie na riaditeľa riaditeľa (ky) Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej

V prílohe nájdete informácie o prebiehajúcom výberovom konaní na riaditeľa (ky) Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej.

Voľba prezidenta SR 2014

V prílohe nájdete informácie o výsledkoch 1. kola voľby prezidenta SR v našej obci.

Prerušenie prevádzky - Materská škola

Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. § 2 ods.6, o materskej škole v znení zmien a doplnkov, po súhlase zriaďovateľa a prerokovaní s rodičmi oznamuje

že na deň 18.03.2014 / utorok / prerušuje prevádzku materskej školy z dôvodu dočasného prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu.

Prevádzka bude obnovená dňa 19.03.2014 / streda /.

Odpočet spotreby zemného plynu

Slovenská pošta, a.s., na základe poverenia spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bude v období od 14. marca 2014 do 12. apríla 2014 vykonávať v našej obci odpočty spotreby zemného plynu.
Zamestnanci Slovenskej pošty budú stavy plynomerov fotografovať prostredníctvom mobilného PDA zariadenia.

Odstávka vody

BVS oznamuje, že dňa 18.3.2014 v čase od 08:00 do 15:00 bude dočasne odstavená dodávka pitnej vody.

Náhradné zásobovanie bude zabezpečené mobilnou cisternou.

Prevencia kriminality

Predstavujeme vám projekt prevencie kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na nástrahy všedného dňa. Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklým chybám, ktorými bežne dávame príležitosť páchateľom. Našim zámerom je upozorniť vás ako predchádzať rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám aké zaujať stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS