Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca máj 2016

V mesiaci máj nie sú v spoločnosti Slovnaft naplánované odstavenia ani nábehy výrobných jednotiek, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na komfort života obyvateľov.

Pozvánka na Deň Zeme 2016

 Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Krehkejšia, než ktokoľvek z nás dokáže v plnej miere postihnúť svojím poznaním či cítením.

Celoplošná deratizácia

Bližšie informácie o deratizácií nájdete v priloženej prílohe

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 14. apríla 2016 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave

P r o g r a m :

  1. Otvorenie

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu

Dňa 14.4.2016 od 08:00 do 12:00h  bude dočasne prerušená dodávka vody z verejného vodovodu  na uliciach 

  • Nálepková
  • Športová
  • Bratislavská
  • Studené

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS