Výzva na odstránenie buriny!

Obec Most pri Bratislave v rámci výkonu kontrolnej činnosti zistila, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú VZN obce Most pri Bratislave č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území obce Most pri Bratislave.

Výberové konanie na pozíciu „učiteľka materskej školy“.

Obec Most pri Bratislave vypisuje

výberové konanie na pozíciu „učiteľka materskej školy“.

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Materská škola, Ul. 29. augusta 384, Most pri Bratislave

Termín nástupu

26.8.2015

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

20.8.2015

Rozsah úväzku

100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Oznam

Detská lekárka MUDr. Špaleková oznamuje, že má  dovolenku

od  10. 08. 2015  do 14. 08. 2015

zastupuje ju  MUDr. Matejková v Dunajskej Lužnej.

Dotazník

Vážení spoluobčania,

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - viac informácií nájdete v časti "Verejné obstarávanie".

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS