Šetrite miesto v kontajneri

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko roziožiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvôdu prepravy nadrozmerného nákladu bude v Moste pri Bratislave a časti Studené od 24.9 22:00 do 25.9 12:00 prerušená dodávka elektriny. 

MUDr. Katarína Krajčíková oznamuje

Obvodná lekárka MUDr. Katarína Krajčíková oznamuje, že od 05. 09. 2016 do 13. 09. 2016 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať, zastupovať ju bude MUDr. Pokorná v Tomášove. 

Oznam - Detská lekárka

Detská lekárka MUDr. Katarína Špaleková oznamuje, že bude  mať dovolenku od 29.8.2016 do 02.9.2016.

Zastupovať ju bude detská lekárka MUDr. Matejková v Dunajskej Lužnej.

OZNAM

Spoločnosť AVE SK Bratislava oznamuje, že vývoz BIO odpadu sa prekladá z pondelka 29.8.2016 na utorok 30.8.2016.

 

Ďakujeme za porozumenie.

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS