Vývoz komunálneho odpadu

V priloženej prílohe nájdete informácie o termínoch vývozu komunáloneho a triedeného odpadu

Veľkokapacitné kontajnery

V obci Most pri Bratislave budú dňa 24. 10. 2014 o 16.00 hod. rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad na týchto miestach:

​1.Bratislavská ulica - pri zdravotnom stredisku

2.ul. 29 augusta – pri kostole vedľa nádob na triedený odpad (sklo, kovy, šatstvo)

3.Budovateľská  ulica -  transformátor

4.Športová ulica – pred školský dvor od Megu RD 469

ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo - rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia" - oznámenie o začatí kolaudačného konania

ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo - rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia" - oznámenie o začatí kolaudačného konania

Viac informácií nájdete v prílohe.

Prerušenie distribúcie elektriny

V mesiaci Október bude viacero prerušení distribúcie elektriny. Presné časy a dotknuté ulice nájdete vypísané v priloženej prílohe.

Prieskum obce a cestujúcich

Vážený cestujúci,

týmto listom si Vás dovoľujeme požiadať o Váš názor a spoluprácu pri zisťovaní správneho nastavenia rozsahu a kvality poskytovaných služieb verejnej dopravy.

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V prílohe nájdete podrobné informácie o vytvorených volebných okrskoch a určení volebných miestností pre voľby do samosprávy obce Most pri Bratislave.

Presťahovanie pošty

Slovenská pošta, a.s. oznamuje občanom, že od  06. októbra 2014 je  pracovisko Slovenskej pošty v Moste pri Bratislave dočasne presťahované z Bratislavskej ulice na ulicu 29. augusta 367 ( Dom služieb). 

Pozvánka "ŽIVOT NA DEDINE KEDYSI..."

Prosíme všetkých občanov, ktorí majú doma starý nábytok, kuchynský riad, staré pracovné náradie, školské pomôcky, odevy, výšivky.../veci, ktoré sa používali na dedinách v minulosti/, aby ich na výstavu zapožičali.
Veríme, že táto výstava bude rovnako úspešná, ako výstava fotografií spred roka. Naším cieľom je pripomenúť starším obyvateľom dávne časy a mladším a predovšetkým tým, ktorí sa do našej obce prisťahovali ukázať obec Most pri Bratislave, ako sa v nej žilo kedysi.

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS