Oznam

Detská lekárka MUDr. Špaleková oznamuje, že od 27. 07. 2015 do 31. 07. 2015

 

nebude ordinovať, zastupuje ju MUDr. Matejková v Dunajskej Lužnej.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - viac informácií nájdete v časti "Verejné obstarávanie".

Meteorologické výstrahy pre okres Senec - Vysoké teploty

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 6.7.2015 od 12:00 do 18:00
Výstraha:
V uvedených okresoch sa MIESTAMI očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 34 - 37 °C.
Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,
fyzické aktivity a tvorbu požiarov.
Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť
poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 9a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na všetky miesta na lesných  pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

dňom 04. júla 2015 od 9. 00 do odvolania.

 

Celoštátne zmeny CP 2015-2016

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2015/2016, si vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platných cestovným poriadkom nejaké požiadavky, pripomienky, aby ste nám tieto zaslali do termínu 10.8.2015 na adresu jmartinovic@slovaklines.sk.

Oznam

Detská lekárka MUDr. Špaleková oznamuje, že nebude ordinovať od 1.7 -3.7. 2015.

Zastupuje lekárka v Dunajskej Lužnej.

Ordinačné hodiny sú vyvesené na dverách ambulancie.

Obecný úrad informuje o rekonštrukcii plynového potrubia na ulici 29. augusta a Poľnej ulici.

Obecný úrad informuje o rekonštrukcii plynového potrubia na ulici 29. augusta a Poľnej ulici.

Výzva na odstránenie buriny

Obec Most pri Bratislave v rámci výkonu kontrolnej činnosti zistila, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú VZN obce Most pri Bratislave č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území obce Most pri Bratislave.

Stavebné povolenie na uskutočnenie vodných stavieb Supermarket TESCO Most pri Bratislave

Stavebné povolenie na uskutočnenie vodných stavieb Supermarket TESCO Most pri Bratislave

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS