Oznam

Obvodná lekárka  MUDr. Krajčíková  oznamuje, že

03. 12. 2015  a 04. 12. 2015  nebude ordinovať.

Zastupuje   MUDr. Pokorná v Tomášove. 

Návrh VZN č. 1/2015, 2/2015, 3/2015 a 4/2015

Návrh VZN č. 1/2015 o sociálných službách obce

Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Most pri Bratislave 

Návrh VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Most pri Bratislave

Návrh VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

 

Oznam

Vývoz biologický rozložiteľného odpadu končí 30.11.2015.

Mimoriadna informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v mesiaci október pre technické príčiny nerealizovala nábeh Etylénovej jednotky, ktoré bola neplánovane odstavená dňa 1.10.2015. Nábeh výrobnej jednotky je naplánovaný od 2.11.2015.

Tieto činnosti bude od utorka 3.11.2015 do stredy 4.11.2015 sprevádzať intenzívne spaľovanie uhľovodíkov na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a prípadné zadymenie. Následne sa do piatku 6.11.2015 spaľovanie aj miera hluku zmiernia.

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS