Stanovisko k žiadosti - zabezpečenie prepravy žiakov

V priloženej prílohe nájdete stanovisko Slovak Lines k žiadosti o zabezpečenie prepravy žiakov.

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov

Vázení občania, v priloženej prílohe nájdete informácie o zmene termínov pre vývoz komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov.

 

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení je realizátor výkopových a stavebných prác povinný pred každou aktivitou spojenou s výkopovými a stavebnými prácami v ochranných a bezpečnostných pásmach plynovodov postupovať podľa platného legislatívneho rámca.

Podrobné informácie nájdete v priložených dokumentoch

 

 

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dňa 25.3.2015 bude v lokalitách Studené a Malinovo - Studené prerušená dodávka elektrickej energie.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente

Pozvánka - vysporiadania pozemkov dotknutých výstavbou diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7

Pozvánka na informatívne stretnutie ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov dotknutých výstavbou diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7

Dlhodobá uzávierka mosta z Malinova smerom do Zálesia

Okresný úrad v Senci povolil úplnú uzávierku cesty cez most z Malinova do Zálesia. Dôvodom tejto uzávierky je zlý technický stav mosta, pričom nesplňa požadované kritéria podľa STN  736 2091.

Uzávierka mosta je povolená do 31.12.2015.

 

Preventívna deratizácia - Jar 2015

Bližšie informácie nájdete v priloženej prílohe.

Verejná vyhláška - Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené - Most pri Bratislave

Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené - Most pri Bratislave

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS