Elektronická úradná tabuľa


  Zobrazujem 20 z 64 dokumentov (strana 1).
Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 10.12.2018 Veľkosť: 4.89 MB (1 súbor)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 28.11.2018 Veľkosť: 63 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Most pri Bratislave
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.11.2018 Veľkosť: 134.8 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Most pri Bratislaver
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.11.2018 Veľkosť: 90.1 kB (1 súbor)
Prenájom VOS
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 02.11.2018 Veľkosť: 74.3 kB (1 súbor)
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 25.10.2018 Veľkosť: 15.1 MB (1 súbor)
FELD s.r.o. - Areál pri Mototechne, Oznámenie o začatí stavebného konania
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 23.10.2018 Veľkosť: 886.1 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška : MS-Sibs s.r.o. - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 11.10.2018 Veľkosť: 76.8 kB (1 súbor)
Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 02.10.2018 Veľkosť: 99.5 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška - ISMONT s.r.o, Stavebné povolenie, IBV pre 12 RD
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.09.2018 Veľkosť: 135.7 kB (1 súbor)
Okresný úrad Bratislava - Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, Preložka cesty II/572, Diaľnica D4
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 11.09.2018 Veľkosť: 2.17 MB (1 súbor)
Ministerstvo SR - Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 11.09.2018 Veľkosť: 948.6 kB (1 súbor)
Ministerstvo SR - Zastavenie konania o zmene stavby pred jej dokončením, Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 11.09.2018 Veľkosť: 557.8 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: OÚ Senec - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav + graf. znázornenie
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.08.2018 Veľkosť: 1.51 MB (1 súbor)
Verejná vyhláška: OÚ Senec - Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funk. využitia územia
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.08.2018 Veľkosť: 5.93 MB (2 súbory)
,Informácia pre verejnosť
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 19.08.2018 Veľkosť: 71.2 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška : FELD s.r.o. - Siete k zóne 800 a Mototechne, stavebné povolenie
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 14.08.2018 Veľkosť: 267.6 kB (1 súbor)
Návrh na VZN č. 3/2018 - o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 31.07.2018 Veľkosť: 78 kB (1 súbor)
Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave – informácia pre verejnosť
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 29.07.2018 Veľkosť: 152.5 kB (1 súbor)
FELD s.r.o. - Areál pri mototechne
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 23.07.2018 Veľkosť: 83.5 kB (1 súbor)


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.