Elektronická úradná tabuľa


  Zobrazujem 20 z 47 dokumentov (strana 1).
Návrh na VZN č. 3/2018 - o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 01.08.2018 Veľkosť: 78 kB (1 súbor)
Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave – informácia pre verejnosť
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 30.07.2018 Veľkosť: 152.5 kB (1 súbor)
FELD s.r.o. - Areál pri mototechne
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 24.07.2018 Veľkosť: 83.5 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: MČ Bratislava, Podunajské Biskupice - Rozhodnutie, realizácia optických sietí
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 20.07.2018 Veľkosť: 29.7 MB (1 súbor)
Diaľnica D4 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 17.07.2018 Veľkosť: 1.45 MB (1 súbor)
Diaľnica D4 - Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred jej dokončením
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.06.2018 Veľkosť: 549.2 kB (1 súbor)
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ - Prenájom nehnuteľnosti
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 27.06.2018 Veľkosť: 80.9 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška : Malodunajská cyklotrasa - Oznámenie o začatí konania
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 25.06.2018 Veľkosť: 84.9 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška : Lokalita pri Mototechne - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 25.06.2018 Veľkosť: 521.9 kB (1 súbor)
Urnová stena - Výzva na predloženie cenovej ponuky
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 08.06.2018 Veľkosť: 87.7 kB (1 súbor)
Diaľnica D4 - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 08.06.2018 Veľkosť: 3.29 MB (1 súbor)
Návrh záverečného účtu za rok 2017
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 29.05.2018 Veľkosť: 1.11 MB (1 súbor)
Verejná vyhláška : FSI - INVEST, a.s. - Rozhodnutie pre uskutočnenie vodných stavieb
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 29.05.2018 Veľkosť: 6.16 MB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Diaľnica D4
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 25.05.2018 Veľkosť: 591.4 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška - ISMONT s.r.o. - Stavebné povolenie, IBV pre 12 RD
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 10.05.2018 Veľkosť: 120.5 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška - Diaľnica D4
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 23.04.2018 Veľkosť: 1.84 MB (1 súbor)
Informácia o zámere obce odpredať pozeomok
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 23.04.2018 Veľkosť: 149 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška : GEOREAL a.s. - Ťažba štrkopieskov, Pri Zelenej Vode
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 09.03.2018 Veľkosť: 202.5 kB (1 súbor)
Informácia pre verejnosť
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 09.03.2018 Veľkosť: 80.8 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: FELD s.r.o., - Oznámenie o začatí konania ,Preložka STL plynovodu
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 12.02.2018 Veľkosť: 87.8 kB (1 súbor)