Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Dátum: 10.01.2024
Autor: Katarína Dimoulatos
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad v roku 2024 realizuje zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruku.  Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Do zisťovania je zaradená aj naša obec, preto vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Všetky informácie, ktorú budú poskytnuté sú chránené, slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Podrobnejšie informácie sú na stránke Štatistického úradu SR:

zber.statistics.sk/zisťovanie-o-domácom-a-výjazdovom-cestovnom-ruchu