Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Osvetlenie - Makové

Dátum: 03.01.2024
Autor: Obec Most pri Bratislave

Informácie k osvetleniu - obytná zóna Makové, Most pri Bratislave. 

Dobrý deň, 

osvetlenie v obytnej zóny - Makové, rovnako aj komunikácie s pridruženými chodníkmi sú vo vlastníctve spoločnosti  Pardalis s.r.o., Blagoevová 28, 851 01 Bratislava. 

15.11.2023 bolo verejné osvetlenie skolaudované, 29.11.2023 podala spoločnosť Pardalis s.r.o. Žiadosť o odovzdanie vybudovaných zariadení slúžiace pre obyvateľov do majetku obce v zastúpení andrássy s.r.o.. Dňa 14.12.2023 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 170/7/2023 v nasledujúcom znení:
Uznesenie č. 170/7/2023
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje:
Žiadosť na odovzdanie zariadení do majetku obce, ktorú predložila spoločnosť Pardalis s.r.o., Blagoevová 28, 851 01 Bratislava za podmienok, že verejné osvetlenie skontroluje špecialista - obecný elektrikár, t.j. skontroluje predloženú technickú dokumentáciu, revízne správy a fyzický stav verejného osvetlenia, súlad s vydaným kolaudačným rozhodnutím a s projektom skutkového vyhotovenia. Spolu s verejným osvetlením budú prebraté aj verejné komunikácie/spevnené plochy na ktorých je verejné osvetlenie zrealizované a ktoré sú verejným osvetlením osvetľované.

Následne mala byť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predložená zmluva, vypracovaná obecným právnym zástupcom, o odovzdaní a prevzatí objektu do správy obce, ktorú musí schváliť obecné zastupiteľstvo. V obdobných zmluvách je zakomponovaná záručná doba na prípadné opravy. 
Obec má záujem prevziať do správy funkčné osvetlenie a komunikácie s pridruženými chodníkmi súčasne, čo je súčasťou uznesenia vo verejnom záujme tak, ako to navrhla Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie.  

V priebehu ostatného decembrového týždňa prestalo verejné osvetlenie fungovať. Vzhľadom k tomu, že verejné osvetlenie nefunguje, nie je možné, aby ho obecný elektrikár skontroloval. Žiadosť o odovzdanie verejných komunikácií nebola zatiaľ zo strany majiteľa predložená. 

Zo strany obce došlo k osloveniu p. Horvátha 30.12.2023, realizátora osvetlenia, aby vyriešil nefunkčnosť osvetlenia. Pán Horváth, ktorý realizoval vybudovanie osvetlenia  a priebežne vykonával opravy, podal informáciu, že z jeho strany bolo osvetlenie odovzdané spoločnosti Pardalis s.r.o..  Oslovili sme aj spoločnosť andrássy s.r.o., ktorá zastupovala spoločnosť Pardalis s.r.o. v zmysle plnej moci, aby bola vykonaná oprava osvetlenia aj vzhľadom na znenie kolaudačného rozhodnutia. 

Do majetku iných nemôžeme zasahovať, tzn. môžeme majiteľa/resp. zástupcu požiadať o súčinnosť pri riešení vzniknutého problému, čo sme aj urobili, a to opakovane. Využijeme všetky legislatívne možnosti, ktoré nám umožňuje aj zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, aby bola náprava realizovaná.  

Obec sa vyhradzuje voči zavádzajúcim informáciám, ktoré sú šírené v súvislosti s osvetlením v tejto obytnej zóne. 

S pozdravom, 

Rentková