Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

SÚBOR
Dátum: 09.10.2023
Autor: Obec Most pri Bratislave

Pozvánka na
zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 12. októbra 2023 (štvrtok) o 18.00 hod. v obradnej sále obecného úradu v Moste pri Bratislave.  

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 12. októbra 2023 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej sále obecného úradu v Moste pri Bratislave.  

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Program rokovania Obecného zastupiteľstva
 6. Správa z rokovania Obecnej rady zo dňa 9.10.2023
 7. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 17.8.2023
 8. Eco – domov výstavba rodinných domov s.r.o. – Žiadosť o otvorenie zmien a doplnkov pre logistiku a predstavenie investičného zámeru v katastrálnom území obce Most pri Bratislave
 9. Západoslovenská distribučná, a.s. – Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 10. Pavol Čekovský – žiadosť o odkúpenie časti pozemku od obce Most pri Bratislave
 11. Roman Šinko a Mariana Šinková – Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov
 12. Jaroslav Meliš – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
 13. Radovan Chudada – žiadosť o odkúpenie pozemku pre umiestnenie telekomunikačného zariadenia
 14. OZ Detské centrum Simsala Grimm – Žiadosť o prenájom tanečnej sály v kultúrnom dome v Moste pri Bratislave
 15. OZ Mostík – Žiadosť o poskytnutie priestorov do užívania
 16. Stolnotenisový klub Most pri Bratislave, o. z. -  Žiadosť o poskytnutie priestorov do užívania
 17. River spol. s r.o. – cenová ponuka na odpredaj/kúpu budovy na ulici Športová
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

 

 

                                                                                                     Mgr. Katarína Rentková, PhD.

                                                                                                               starostka obce

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na OZ Veľkosť: 169 kB Formát: pdf Dátum: 9.10.2023