Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

UPOZORNENIE-zadržanie vodičského preukazu pri nedoplatku na dani

Dátum: 08.09.2022
Autor: Obec Most pri Bratislave
UPOZORNENIE-zadržanie vodičského preukazu pri nedoplatku na dani

DLŽNÍCI MÔŽU PRÍSŤ O VODIČSKÝ PREUKAZ

DLŽNÍCI MÔŽU PRÍSŤ O VODIČSKÝ PREUKAZ

Obec Most pri Bratislave ako správca dane, upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže vymáhať aj formou výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu, a to na základe § 98 ods. 1 písm. i) zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či je daňový dlžník držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade neuhradenia vymáhaného nedoplatku v určenej lehote vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak dlžník nezaplatí v stanovenej lehote dlžnú sumu, správca dane doručí daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku správca dane bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší.

Odporúčame daňovníkom, aby svoje nedoplatky voči obci Most pri Bratislave vyrovnali v priebehu mesiaca október 2022, po tomto termíne správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov aj vyššie uvedenou formou exekúcie. Ak ste si nie istí výškou svojho nedoplatku, informujte sa na Obecnom úrade v Moste pri Bratislave, oddelenie daní a poplatkov – na tel. čísle: 02/45951215/3 alebo mailom dane@mostpribratislave.sk

Obec Most pri Bratislave využije všetky legislatívne možnosti na vymoženie nedoplatkov od daňových subjektov, ktorí nedodržiavaním svojich zákonných daňových povinností neumožňujú použitie finančných prostriedkov patriacich do rozpočtu obce. Nie je v záujme obce Most pri Bratislave vymáhať nedoplatky v exekučnom konaní, ktoré dlžníkovi spôsobuje ďalšie trovy a nemalé komplikácie v životných situáciách, odporúčame preto všetkým daňovým dlžníkom, aby sa vyhli zbytočným ťažkostiam splnením svojich daňových povinností a aktívnou komunikáciou so správcom dane.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.