Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 124 dokumentov (strana 1).
Západoslovenská distribučná, a.s. - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - č. 121880682
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.04.2019 Veľkosť: 229.7 kB (1 súbor)
Západoslovenská distribučná, a.s. - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - č. 121880668
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.04.2019 Veľkosť: 230.2 kB (1 súbor)
Západoslovenská distribučná, a.s. - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - č. 121880662
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.04.2019 Veľkosť: 202.6 kB (1 súbor)
Slovak Telecom, a.s. - Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme pozemku
Kategória: Zmluvy
Dátum: 08.04.2019 Veľkosť: 1.11 MB (1 súbor)
SPP - distribúcia, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena
Kategória: Zmluvy
Dátum: 26.03.2019 Veľkosť: 619 kB (1 súbor)
Mostík OZ - Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.03.2019 Veľkosť: 76.4 kB (1 súbor)
ZO Jednoty dôchodcov Most pri Bratislave - Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy
Dátum: 19.03.2019 Veľkosť: 76.4 kB (1 súbor)
AVE SK Odpadové hospodárstvo s.r.o. - Dodatok č. 4
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.02.2019 Veľkosť: 1.23 MB (1 súbor)
AVE SK Odpadové hospodárstvo s.r.o. - Dodatok č. 5
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.02.2019 Veľkosť: 976.1 kB (1 súbor)
MUDr. Michal Hudák, MPH - Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.02.2019 Veľkosť: 73.8 kB (1 súbor)
EIB, s. r. o. - Zmluva o nájme
Kategória: Zmluvy
Dátum: 01.02.2019 Veľkosť: 89.9 kB (1 súbor)
FK SLOVAN Most pri Bratislave - Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.01.2019 Veľkosť: 74.6 kB (1 súbor)
Adriána Repčíková - nájomná zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.01.2019 Veľkosť: 64.7 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo, Ing. arch. Jana Struhárová - Odkanalizovanie časti Záhradnej ulice
Kategória: Zmluvy
Dátum: 18.01.2019 Veľkosť: 114.9 kB (1 súbor)
Šperkovo, s. r. o. - Nájomná zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.12.2018 Veľkosť: 88.6 kB (1 súbor)
JUDr. Elena Špačková, advokátka - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb právnej pomoci
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.12.2018 Veľkosť: 125.3 kB (1 súbor)
Ján Šlachtič - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a služby požiarnej ochrany (PO)
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.12.2018 Veľkosť: 126.4 kB (1 súbor)
Mgr. Michal Jachym - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.12.2018 Veľkosť: 134.1 kB (1 súbor)
TRELLING spol. s r.o. - Dohoda o poskytnutí bezodplatného plnenia
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.11.2018 Veľkosť: 76.7 kB (1 súbor)
HAMA COMPANY, s.r.o. - Mandátna zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.11.2018 Veľkosť: 46.4 kB (1 súbor)


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.