Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 93 dokumentov (strana 1).
Národný bezpečnostný úrad - Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.08.2018 Veľkosť: 116.2 kB (1 súbor)
DETTO, s. r. o. - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Kategória: Zmluvy
Dátum: 01.08.2018 Veľkosť: 85.8 kB (1 súbor)
Bratislavský samosprávny kraj - Zmluva o poskytnutí dotácie (1)
Kategória: Zmluvy
Dátum: 30.07.2018 Veľkosť: 962.4 kB (1 súbor)
Bratislavský samosprávny kraj - Zmluva o poskytnutí dotácie (2)
Kategória: Zmluvy
Dátum: 30.07.2018 Veľkosť: 963 kB (1 súbor)
Tomáš Hrutka - Zmluva o dielo
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.07.2018 Veľkosť: 100.5 kB (1 súbor)
JUDr. Elena Špačková - Dodatok č. 4 k zmluve o právnej pomoci
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.07.2018 Veľkosť: 56.5 kB (1 súbor)
Základná škola Most pri Bratislave - Zmluva o zverení majetku do správy
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.06.2018 Veľkosť: 65.5 kB (1 súbor)
LEGAL TENDER s.r.o. - Mandátna zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 14.06.2018 Veľkosť: 71.4 kB (1 súbor)
BVS a. s. - Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky - cintorín Studené
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.06.2018 Veľkosť: 217.9 kB (1 súbor)
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.05.2018 Veľkosť: 124 kB (1 súbor)
RED5 s.r.o. - Darovacia zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.05.2018 Veľkosť: 57.8 kB (1 súbor)
FK Slovan Most pri Bratislave - Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy
Dátum: 22.05.2018 Veľkosť: 73.7 kB (1 súbor)
Osobnyudaj.sk, s.r.o. - Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby (GDPR)
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.05.2018 Veľkosť: 147.2 kB (1 súbor)
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Poistenie vozidiel
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.05.2018 Veľkosť: 1.25 MB (1 súbor)
RadioLAN, s. r. o. - Zmluva o nájme
Kategória: Zmluvy
Dátum: 30.04.2018 Veľkosť: 77.4 kB (1 súbor)
SAPSTAV, s. r. o. - Zmluva o nájme
Kategória: Zmluvy
Dátum: 30.04.2018 Veľkosť: 76.9 kB (1 súbor)
Dobrovoľná požiarna ochrana ST - Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.04.2018 Veľkosť: 276.8 kB (1 súbor)
TOPSET Solutions s. r. o. - Zmluva o dielo
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.04.2018 Veľkosť: 754 kB (1 súbor)
CESTY A STAVBY s.r.o. - Zmluva o dielo
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.04.2018 Veľkosť: 3.63 MB (2 súbory)
Kanalizácia M&M, s. r. o. - Zmluva o nájme
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.04.2018 Veľkosť: 84.2 kB (1 súbor)