Zverejňovanie


Zobrazujem 20 z 325 dokumentov (strana 2).
LM properties, s.r.o. - Darovacia zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.02.2018 Veľkost: 78.4 kB (1 súbor)
Most pri Bratislave - Športová ul. časť 2 [zadanie s výkazom výmer]
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 20.02.2018 Veľkost: 221 kB (1 súbor)
2-SIT-SPORTOVA-2-M500 15082017
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 20.02.2018 Veľkost: 611.8 kB (1 súbor)
Výzva
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 20.02.2018 Veľkost: 174 kB (1 súbor)
Slovak Telecom, a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.02.2018 Veľkost: 1.33 MB (1 súbor)
SPP-distribúcia, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena
Kategória: Zmluvy
Dátum: 19.02.2018 Veľkost: 82.9 kB (1 súbor)
zmluva ISUZU PZP
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.02.2018 Veľkost: 774.2 kB (1 súbor)
Poistná zmluva havarijná
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.02.2018 Veľkost: 680.7 kB (1 súbor)
Uznesenia OZ č. 7-2017
Kategória: Uznesenia obecného zastupiteľstva
Dátum: 16.02.2018 Veľkost: 84.7 kB (1 súbor)
Slovak Telekom, a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkost: 1.21 MB (1 súbor)
Diana Želonková - Nájomná zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkost: 79.8 kB (1 súbor)
Pavel Havrila - Nájomná zmluva, zverejn.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkost: 79.8 kB (1 súbor)
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku - Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.02.2018 Veľkost: 76.4 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: FELD s.r.o., - Oznámenie o začatí konania ,Preložka STL plynovodu
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 12.02.2018 Veľkost: 87.8 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška: FELD s.r.o., - Oznámenie o začatí konania ,Verejný STL plynovod
Kategória: Elektronická úradná tabuľa
Dátum: 12.02.2018 Veľkost: 87.4 kB (1 súbor)
Mostík, občianske združenie - zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy
Dátum: 08.02.2018 Veľkost: 210.3 kB (1 súbor)
Slovenský pozemkový fond - Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.02.2018 Veľkost: 1.57 MB (1 súbor)
D4R7 - Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.02.2018 Veľkost: 2.81 MB (1 súbor)
Súpisné a orientačné čísla
Kategória: Dokumenty na stiahnutie
Dátum: 06.02.2018 Veľkost: 106 kB (5 súborov)
predsavzatia_bezpecnosti
Kategória: Prevencia kriminality
Dátum: 06.02.2018 Veľkost: 153.9 kB (1 súbor)