Obec Most pri Bratislave
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Nevyviezli Vám smeti alebo pri vývoze poškodili nádobu? Písomne to reklamujte!

Nevyviezli Vám smeti alebo pri vývoze poškodili nádobu? Písomne to reklamujte!
                

Na základe oznámenia od spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo vás informujeme, že všetky reklamácie ohľadne poškodených nádob, ako i nezrealizovaných vývozov príjme spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo iba písomne resp. emailom. Pripájame jednoduchý návod, ako postupovať pri reklamáciách:
 

Reklamácia poškodenej nádoby:

1) Reklamácia musí obsahovať:

  • Fotodokumentáciu poškodenia

  • Dátum poškodenia

  • Objem nádoby

  • Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

2) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: reklamaciesc@avesk.sk

3) A v kópií na mailovú adresu: dane@mostpribratislave.sk

 


Reklamácia nezrealizovaného vývozu:

1) Reklamácia musí obsahovať:

  • Presná adresa miesta vývozu

  • Váš interval vývozov (týždenný, dvojtýždenný, mesačný)

2) Reklamáciu nezrealizovaného vývozu je potrebné zaslať do 24h!

3) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: reklamaciesc@avesk.sk  

4) A v kópií na mailovú adresu: dane@mostpribratislave.sk