Obec Most pri Bratislave
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Okienko poslanca BSK

Okienko poslanca BSK
                  

4

OKIENKO POSLANCA BSK

 

Takto pred rokom som bol aj občanmi obce Most pri Bratislave zvolený za reprezentanta vo volebnom obvode č. 24 v rámci veci verejných a kompetencií vyššieho územného celku, teda za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja.

Považujem si temer za povinnosť po uplynutí roka, nielen toho kalendárneho, ale aj funkčného, informovať Vás o napĺňaní zverenej dôvery, resp. podrobnejšie uviesť, ako sa mi konkrétne podarilo moju funkciu poslanca BSK počas toho roka skutočne napĺňať v prospech tých, ktorých v parlamente kraja zastupujem.

 

Pre občanov obce Most pri Bratislave je dôležitá informácia, že BSK poskytol v roku 2018 pre obec nasledovné dotácie:

Rok

Žiadateľ

Názov projektu

Typ dotácie

Schválená suma

2018

Obec Most pri Bratislave

Vybudovanie vsakovacích prvkov

na Športovej ulici

BRDS-rozvoj vidieka

5 000 €

Podpora rozvoja obce Most pri

Bratislave

BRDS-rozvoj vidieka

7 000 €

2018

Futbalový klub Slovan Most pri Bratislave

Modernizácia FK Slovan Most pri

Bratislave

BRDS - Šport a mládež

1 500 €

 

Práve tým, že som členom finančnej a dotačnej komisie BSK, je možné naliehavejšie presadzovať finančnú podporu samosprávneho kraja projektom, týkajúcim sa obcí nášho samosprávneho obvodu.

 

V súvislosti tohtoročných komunálnych volieb do samosprávy obce Most pri Bratislave chcem ako dôležité uviesť:

    •  

gratulujem zvolenému starostovi Františkovi Mastnému a všetkým jedenástim poslancom obecného zastupiteľstva a prajem im veľa síl nielen pri napĺňaní ich volebných programov, ale najmä pri zveľaďovaní života občanov Mosta pri Bratislave.

    •  

ako poslanec BSK sa budem v rámci daných možností stále usilovať o podporu aktivít, podujatí, súťaží a projektov obce Most pri Bratislave, ako aj v ďalších obciach, pre ktoré som poslancom BSK.

    •  

 

Nielen Bratislavskému samosprávnemu kraju, ale aj občanom Mostu pri Bratislave prajem úspešný rok 2019!

 

PaedDr. Juraj Jánošík, poslanec BSK

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.