Obec Most pri Bratislave
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dotácia na projekt "Kompostovanie v obci Most pri Bratislave"

Dotácia na projekt
Dotácia na projekt "Kompostovanie v obci Most pri Bratislave" - možnosť uzatvoriť zmluvu o výpožičke
Vážení občania,
 
Environmentálny fond poskytol obci Most pri Bratislave dotáciu na projekt „Kompostovanie v obci Most pri Bratislave. Obec Most pri Bratislave zakúpila z predmetnej dotácie 300 ks kompostérov, každý o objeme 600 litrov za účelom spracovania biologicky rozložiteľného odpadu obyvateľmi obce Most pri Bratislave a 500 ks letákov s informáciami ako správne kompostovať.
V prípade Vášho záujmu o kompostér môžete prísť od 31. 05. 2021 do sály kultúrneho domu uzatvoriť zmluvu o výpožičke. Po podpise uvedenej zmluvy bude kompostér pripravený k okamžitému odberu. Výpožička kompostéra je bezplatná. Uprednostnení sú občania, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu o výpožičke nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. (zakúpené z dotácie BSK)
 
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: od 8.00 do 11:00.
Streda: od 13:00 do 17:00