Obec Most pri Bratislave
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

celoročný odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

celoročný odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
Zodpovedaný

Podnet:

Dobrý deň pán starosta,

Nezvažuje obec o celoročnom odvoze biologicky rozložiteľného odpadu? Samozrejme počas zimného obdobia by nemusel byť týždenný odvoz, myslím, žeby postačoval mesačný ako pri ostatných druhoch odpadu, ale naša domácnosť (a predpokladám, že aj ostatné domácnosti) vyprodukuje dosť veľa potravinového odpadu (hlavne šupy zo zeleniny, ovocia príp. staré pečivo), navyše tam môže ísť okrem iného aj popol z dreva, a príde mi škoda to nevyseparovať a hádzať do komunálneho odpadu.

Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom,
Lettrichová

Odpoveď:

Dobrý deň,

obec neuvažuje o celoročnom vývoze bio odpadu zo záhrad.  Bio odpad z kuchýň, t. j. odpad z ovocia, zeleniny, jedál a použité rastlinné a živočíšne tuky sa vyvážajú celoročne. Obec Most pri Bratislave v súvislosti s novelou zákona o odpadoch zaviedla od 1. 2. 2016 separovaný zber nasledovných odpadov:
1. Jedlé oleje a tuky z domácností
Použité jedlé oleje a tuky sú domácnosti povinné zlievať do PET fliaš (napr. od minerálky, jedlého oleja a pod. o objeme 1 liter - 5 litrov). Po naplnení je nutné tieto fľaše uzatvoriť tak, aby z nich obsah nevytekal. Následne je potrebné tieto nádoby vložiť do smetnej nádoby červenej farby na to určenej. Na nádobe je nápis – Jedlé oleje a tuky
Nádoby sú umiestnené: pri kostolnom parku, pri potravinách Moja samoška, na sídlisku ul. M. R. Štefánika, časť Studené – na ulici Šalviová a na ulici Jantárová, pri predajni Billa.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
Tento druh odpadu je možné priamo vkladať, (vlievať) do smetnej nádoby čiernej farby na to určenej. Na nádobe je nápis – Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Nádoby sú umiestnené: pri kostolnom parku, pri potravinách Moja samoška, na sídlisku ul. M. R. Štefánika, časť Studené – na ulici Šalviová a na ulici Jantárová, pri predajni Billa.
Vývoz vyseparovaných zložiek je zabezpečovaný jedenkrát do týždňa – v pondelok.

S pozdravom

Mastný 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.