Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nesvieti osvetlenie

Vyriešený
Prijatý: 01.01.2024
Zodpovedaný: 03.01.2024
Autor: Anonym
Zodpovedal: Obec Most pri Bratislave

Podnet:

Dobrý deň, chcem sa informovať či sa rieši osvetlenie v časti makových poli. Už cez týždeň tam nesvieti a svetla. Ďakujem


Odpoveď:

Dobrý deň, 

vlastníkom osvetlenia bola a stále je spoločnosť Pardalis s.r.o., p. Horváth prostredníctvom svojej firmy osvetlenie vybudoval ako realizátor, ale vlastníkom a aj tým, kto dané osvetlenie požiadal o skolaudovanie bola spoločnosť Pardalis s.r.o.. 

15.11.2023 bolo verejné osvetlenie skolaudované, 29.11.2023 podala spoločnosť Pardalis s.r.o. Žiadosť o odovzdanie vybudovaných zariadení slúžiace pre obyvateľov do majetku obce - išlo o verejné osvetlenie. Dňa 14.12.2023 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 170/7/2023 v nasledujúcom znení:
Uznesenie č. 170/7/2023
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje:
Žiadosť na odovzdanie zariadení do majetku obce, ktorú predložila spoločnosť Pardalis s.r.o., Blagoevová 28, 851 01 Bratislava za podmienok, že verejné osvetlenie skontroluje špecialista - obecný elektrikár, t.j. skontroluje predloženú technickú dokumentáciu, revízne správy a fyzický stav verejného osvetlenia, súlad s vydaným kolaudačným rozhodnutím a s projektom skutkového vyhotovenia. Spolu s verejným osvetlením budú prebraté aj verejné komunikácie/spevnené plochy na ktorých je verejné osvetlenie zrealizované a ktoré sú verejným osvetlením osvetlované.

Následne mala byť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predložená zmluva, vypracovaná obecným právnym zástupcom, o odovzdaní a prevzatí objektu do správy obce, ktorú musí schváliť obecné zastupiteľstvo.  Obec má záujem prevziať do správy funkčné osvetlenie. 

Vzhľadom k tomu, že verejné osvetlenie nefunguje, nie je možné, aby ho obecný elektrikár skontroloval. Žiadosť o odovzdanie verejných komunikácií nebola zatiaľ zo strany majiteľa predložená. 

Zo strany obce došlo k osloveniu p. Horvátha, aby vyriešil nefunkčné osvetlenie, oslovená bola aj spoločnosť Pardalis s.r.o. (s konateľom Ing. Peter Sýkora) a oslovili sme aj spoločnosť andrássy s.r.o., ktorá zastupovala spoločnosť Pardalis s.r.o. v zmysle plnej moci pri kolaudácii. 

S pozdravom, 

Rentková