Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Vyriešený
Prijatý: 19.10.2020
Zodpovedaný: 19.10.2020
Autor: Lettrichová
Zodpovedal: Obec Most pri Bratislave

Podnet:

Dobrý deň pán starosta,
Zaujímalo by ma, ako sa obec pripravuje na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu povinného od 1.1.2021 vo vzťahu k občanom – hlavne či obec zabezpečí pre každý rodinný dom smetné nádoby príp. kompostéry, ak áno tak aké veľké a odkedy ich bude distribuovať, ako sa tento zber premietne do nákladov domácností, určite sú aj ďalšie otázky, ktoré by zaujímali občanov. Termín 1.1.2021 sa blíži, zatiaľ som nezachytila žiadne bližšie informácie od obce.
S pozdravom,
Lettrichová


Odpoveď:

Dobrý deň,

obec Most pri Bratislave zaviedla zber separovaného biologicky rozložiteľného komunálneho kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov v januári 2016. Jednotlivé druhy odpadov sú v obci separované do 120 l nádob (umiestnených na vybraných miestach v obci). Ich vývoz   je zabezpečovaný jeden krát týždenne. V súvislosti s tým som koncom septembra 2020 požiadal  Ministerstvo ŽP SR o stanovisko či je takýto spôsob zberu od obyvateľov v súlade s platným zákonom.  Zatiaľ som odpoveď na môj list nedostal.  15. 10. 2020 sa konala spoločná tlačová konferencia za účasti ministra životného prostredia pána Budaja a predsedu Únie miest a obcí  SR.  Na konferencii odznelo že  ministerstvo v tejto súvislosti pripravilo novelu vykonávacieho predpisu. Mestá a obce majú povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu od 1.1. 2021 do 30.6. 2021. Uvedená vyhláška neznamená odklad triedenia biologicky rozložiteľného odpadu, ale ide o ústretový krok pre tie mestá a obce, ktoré už v súčasnosti zabezpečujú triedenie.                                                                                                                Chcem zdôrazniť, že z hľadiska finančných nákladov  je pre obec  zber do 120 l nádob umiestnených na stojiskách efektívnejší, ako tzv. vedierkový z každej domácnosti. V prípade že bude povinnosť zaviesť tzv. vedierkový zber, ročné náklady naň budú rádovo v desaťtisícoch Eur, zvýšenie nákladov každej domácnosti rádovo v desiatkach Eur. Celková výška nákladov bude závisieť od percenta zapojenosti domácností a taktiež od frekvencie vývozu.  Ak ministerstvo presadí takýto spôsob zberu odpadu, tak obec bude musieť zrealizovať verejné obstarávanie na dodávateľa a bude od neho požadovať zabezpečenie nádob pre každú domácnosť. Predpokladám že náklady na zabezpečenie nádob si spoločnosť premietne do celkovej ceny služby, ktorú bude obci fakturovať. 

S pozdravom

Mastný