Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Uľahčenie platby a správy poplatku za komunálny odpad

Vyriešený
Prijatý: 16.02.2023
Zodpovedaný: 17.02.2023
Autor: Ing. Rastislav Gažo
Zodpovedal: Obec Most pri Bratislave

Podnet:

Vážená pani starostka! Chcem Vás veľmi pekne poprosiť, aby sa koncepčne vyriešil v dnešnej dobe absurdný spôsob platenia ročného poplatku za komunálny odpad. Preháňať občanov na úrad, platby v hotovosti, nálepky... skoro to pripomína dávne časy potravinových lístkov. Nebolo by aj pre obec administratívne jednoduchšie, ak požiadame, či už cez formulár na stránkach obce aby to bolo štruktúrované a formalizované, alebo cez e-mail o predpis platby za odpad, platbu realizujeme bezhotovostne a na základe úhrady máme zaslaný QR kód na smetiak preukazujúci platbu a režim vývozu na daný rok. Som hlboko presvedčený, že správa tohto poplatku by sa zjednodušila, ušetrili by sa peniaze obce za vklady a manipuláciu s hotovosťou, i náklady na tlač nálepiek by klesli. A databáza kontaktov zadaného e-mail by umožnila zasielanie výzvy na každý ďalší rok. Rozumiem, že nie všetci občania túto možnosť majú, ale určite by to nespôsobovali zástupy občanov na vybavenie tejto poplatkovej povinnosti. Som presvedčený, že by to ocenili mnohí. Ďakujem za zváženie a uľahčenie života občanom v obci.


Odpoveď:

Dobrý deň, 

v tomto roku je nutná osobná účasť pri platbe najmä z dôvodu úpravy/doplnenia databázy o informácie k miestu stojiska a pod., pretože potrebujeme preklopiť a aktualizovať systém. Platby nemusia byť realizované iba hotovostne, je možnosť aj bezhotovostnej platby cez terminál. V budúcnosti sa smozrejme dá platba realizovať prevodom bez toho, aby ste prišli osobne na úrad. Avšak osobnej návšteve na úrade sa nevyhneme, pretože na úrade si preberáte sáčky na separovaný odpad (plasty, kovy, tetrapaky - tieto sáčky sa nedajú kúpiť a zabezpečujeme od ich spoločnosti AVE, keďže nie všetci majú žlté a modré zberné nádoby). Kým nemáme označené nádoby na komunálny odpad a na bioodpad, nálepkám sa nevyhneme. Avšak, z dôvodu evidencie sáčkov na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (kam sa na každý sáčok lepí na domácnosť personalizovaný QR kód, tzn. každá domácnosť dostáva 52 nálepiek), nevyhneme sa osobnej návšteve na úrade, pretože toto bude pravdepodobne aj v budúcnosti realizované obdobným spôsobom lepenia nálepiek na každý sáčok. 
S pozdravom,

Rentková