Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Chaos v dopravnom značení (13.7.2020)

Vyriešený
Prijatý: 13.07.2020
Zodpovedaný: 13.07.2020
Autor: Anonym
Zodpovedal: Obec Most pri Bratislave

Podnet:

Dobrý deň p. starosta,

1. Dovolím si Vám dať do pozornosti zmätočné zvislé dopravné značenie „Obytná zóna“ v časti „3villa“ vo výstavbe (aktuálne sú tam však už niektoré „vily“ obývané) po odbočení z ulice Orgovánová. Na začiatku ulice Orgovánová je umiestnená dopravná značka „Obytná zóna“ – začiatok, bez označenia jej konca je následne opätovne označený začiatok Obytnej zóna bezprostredne po odbočení do časti „3villa“. Ak vychádzate na Orgovánovú, z časti „3villa“ je vyznačený koniec obytnej zóny a opäť koniec obytnej zóny na ul. Orgovánovej tesne pred križovatkou Orgovánová, Limbová.

2. Nedá mi nereagovať na Vašu odpoveď k podnetu „Parkovanie v obytných zónach“ zo dňa 12.7.2020, kde informujete podávateľa podnetu, že každý obyvateľ sa môže v tejto súvislosti obrátiť na Políciu SR s čím súhlasím, pokiaľ by sa jednalo o ojedinelý prípad. V tejto obci je však parkovanie v obytných zónach a školskej zóne hromadné a preto by bolo vhodné tento stav riešiť globálne z Vašej pozície ako zástupcu obce. Veď načo nám je starosta, ktorý problematické veci v obci nerieši, dištancuje sa od nich a usmerňuje obyvateľov, aby si ich riešili sami.
Inak pokiaľ by ste si pozrel podnet zhruba z cca pred roka, zasadzovali ste sa, že budete riešiť parkovaciu politiku v obci globálne.


S pozdravom


Odpoveď:

Dobrý deň,

1.  Zmätočné dopravné značenie bude dnes odstránené investorom, ktorý staval predmetné rodinné domy. 

2.  Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je povinnosťou jej každého účastníka. Pokiaľ sa tieto pravidlá nedodržiavajú, má každý občan možnosť obrátiť sa na Políciu SR aby zabezpečila ich doddžiavanie.  Obec taktiež môže požiadať a samozrejme žiada Políciu SR v pravidelnlých intervaloch o kontrolu pravidiel cestnej premávky.  Lenže aby ich obyvatelia obce  aj dodržiavali bolo by potrebné aby tu Polícia bola nepretržite 24 hodín čo je nereálne.  Obec bude musieť riešiť parkovaciu politiku, ale jej súčasťou budú aj pravidlá ktoré platia pre obytnú, pešiu a školskú zónu aj v súčasnosti. 

S pozdravom

Mastný