Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Skládka ???

Vyriešený
Prijatý: 26.07.2022
Zodpovedaný: 27.07.2022
Autor: Anonym
Zodpovedal: Obec Most pri Bratislave

Podnet:

Dobrý deň!
Je chvályhodné, ak sa obyvatelia domov čísla 1703/4 a 1704/3 z časti obce 3villa dohodli a spoločne upravujú, za účasti svojich maloletých detí okolie v ktorom žijú, ako to včera (25.07.2022 takmer do tmy) predviedli, aby si tak spríjemnili prostredie v ktorom žijú, avšak za hanlivé a priam neakceptovateľné je, že odpad, ktorý vyzbierali, ako aj prebytočnú hlinu neodložili na miesto na to určené, ale na "divokú skládku" nachádzajúcu sa aj za plotom pozemku na ktorom je postavený dom 1704/3, ktorého obyvatelia (z najväčšou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou) neváhajú cez plot prehadzovať pokosenú trávu (ibaže by išlo o jej cielené kompostovanie).
Alebo sa pán starosta mýlim a skládka na pozemkoch registra E s parc. číslami 968/1, 968/2 a 967 je legálna?
Akým spôsobom to ide obec riešiť?


Odpoveď:

Dobrý deň,

nie je to legálne. Obec zaslala podnet na OÚ Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie.  V súčasnosti predmetnú skládku rieši OR PZ  Senec, odbor kriminálnej polície. 

S pozdravom

Mastný 

Doplnenie 27.7.2022

OR PZ v Senci v uvedenej veci vykonalo výsluchy svedkov - majiteľov pozemkov, zástupcu spoločnosti ISMONT s. r. o. . Bolo vypracované odborné vyjadrenie OÚ Senec, boli zabezpečené rôzne  listinné poklady, vykonané operatívne previerky pracovníkmi OKP ORPZ v Senci a ďalšie úkony s cieľom zistenia páchateľa avšak s negatívnym výsledkom. Na OÚ Senec bolo zaslané vyrozumenie o možnosti odstránenia skládky v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch.  Vzhľadom k tomu, že sa vykonaným vyšetrovaním nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce začať trestné stíhanie proti konkrétnej osobe OR PZ v Senci konanie prerušilo. 

S pozdravom

Mastný