Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komunálny odpad

Vyriešený
Prijatý: 30.11.2021
Zodpovedaný: 30.11.2021
Autor: Dana Tomaškovičová
Zodpovedal: Obec Most pri Bratislave
Komunálny odpad

Podnet:

Dobrý deň pán starosta, nesúhlasíme s cenami na vývoz komunálneho odpadu na rok 2022. Treba pozisťovať od okolitých obcí aké majú ceny a aká firma im berie odpad. Všetky okolité obce platia menej. Prečo by sme mali platiť dvojnásobok ceny.


Odpoveď:

Dobrý deň, 

situácia s odpadmi je v našom regióne dlhodobo nepriaznivá. Hlavne z dôvodu nedostatočnej kapacity skládok a spaľovní komunálneho odpadu. Cenu ovplyvňuje stále sa sprísňujúca legislatíva, absencia pracovnej sily, resp. zvyšujúce sa mzdové náklady a aktuálny nárast cien energií a pohonných hmôt. Starostovia na tento problém pravidelne upozorňujú vládu aj ZMOS, no všetky tieto problémy sú dlhodobo neriešené.  Obec sa začiatkom tohto roka spojila spolu s ďalšími 23 obcami v Podunajskom regióne s cieľom zrealizovať spoločné verejné obstarávanie na nového dodávateľa služieb odpadového hospodárstva. Tento proces nie je jednoduchý ani po odbornej ani po právnej stránke. 

Súťaž bola vyhlásená vo vestníku EÚ. Predpokladaná hodnota zákazky bola na úrovni 18 miliónov EUR na obdobie päť rokov a mala pokrývať kompletné zabezpečenie služieb odpadového hospodárstva za všetkých 24 obcí. Podklady si vyžiadali dve spoločnosti. Verejné obstarávanie bolo niekoľkokrát pripomienkované, čo výrazne predĺžilo jeho vyhodnotenie.Ponuku predložil jediný záujemca. Predpokladanú hodnotu zákazky však prekročil viac ako dvojnásobne. Na základe tohto neprijateľného návrhu sme boli nútení súťaž zrušiť. Teraz sme povinní vypísať obstarávanie opäť – nová súťaž bude vyhlásená v 48. týždni. Očakávaný termín jej ukončenia s upravenými kritériami je koniec januára 2022. Do doby ukončenia novej súťaže budú obce obstarávať služby v odpadovom hospodárstve v súlade s platnou legislatívou. V novom obstarávaní budú zohľadnené aktuálne zmeny na trhu s energiami, cenami pohonných hmôt, atď. .  Zverejnené VZN je návrh, ktorý odporúča Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy.  Je len na poslancoch obecného zastupiteľstva či bude predmetné VZN schválené tak ako je zverejnené, alebo s inými poplatkami. 

S pozdravom

Mastný