Obec Most pri Bratislave
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisie OZ

Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy 

Mgr. Michaela Šipošová - predsedníčka komisie

Jana Cingelová – členka komisie

Ing. Marek Rendek – člen komisie

Mgr. Katarína Rentková, PhD. – členka komisie

BSBA Marek Luciak – člen komisie

 

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie 

Radoslav Ragan - Predseda komisie

Iveta Kvasnicová – členka komisie

Ing. Marek Plocháň – člen komisie

Ing. Stanislav Hrkeľ – člen komisie

Róbert Pfundtner – člen komisie

Ing. Marcel Michta – člen komisie

           

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu

Mgr. Ľudmila Trsťanová - predsedníčka komisie

Jana Cingelová – členka komisie

Mgr. Michaela Šipošová – členka komisie

 

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport 

Ing. Peter Zuberec - predseda komisie

Bc. Peter Kovačik - člen komisie

Jozef Máté – člen komisie

Milan Kohút - člen komisie

 

Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku 

Jozef Máté – Predseda komisie

Janka Pôbišová - členka komisie

Mgr. Janette Smažáková  - členka komisie

Mgr. Michal Ragan - člen komisie

Mgr. Katarína Rentková, PhD. – členka komisie

 

Komisia na prešetrovanie a vybavovanie  sťažností

Bc. Peter Kováčik - predseda komisie

Jozef Máté - člen komisie

Milan Kohút - člen komisie

Mgr. Ľudmila Trsťanová – I. náhradníčka komisie

BSBA Marek Luciak – II. náhradník komisie

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Mgr. Katarína Rentková, PhD. - predsedníčka komisie

Ing. Peter Zuberec -  člen komisie

Milan Kohút -  člen komisie

Mgr. Michaela Šipošová – členka komisie

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Štatút komisií Obecného zastupiteľstva 2020 608 kB pdf 11.8.2020