Obec Most pri Bratislave
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Komisie OZ

Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy 

Mgr. Michaela Šipošová - predsedníčka komisie

Jana Cingelová – členka komisie

Ing. Marek Rendek – člen komisie

Mgr. Katarína Rentková, PhD. – členka komisie

BSBA Marek Luciak – člen komisie

 

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie 

Viliam Čulman - predseda komisie

Iveta Kvasnicová – členka komisie

Ing. Marek Plocháň – člen komisie

Ing. Stanislav Hrkeľ – člen komisie

Róbert Pfundtner – člen komisie

           

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu

Mgr. Ľudmila Trsťanová - predsedníčka komisie

Jana Cingelová – členka komisie

Mgr. Michaela Šipošová – členka komisie

 

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport 

Ing. Peter Zuberec - predseda komisie

Bc. Peter Kovačik - člen komisie

Jozef Máté – člen komisie

Milan Kohút - člen komisie

 

Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku 

BSBA Marek Luciak - predseda komisie

Viliam Čulman - člen komisie

Janka Pôbišová - členka komisie

Jozef Máté – člen komisie

Mgr. Katarína Rentková, PhD. – členka komisie

Ing. Peter Vajda – člen komisie

René Foltýn – člen komisie 

 

Komisia na prešetrovanie a vybavovanie  sťažností

Bc. Peter Kováčik - predseda komisie

Jozef Máté - člen komisie

Milan Kohút - člen komisie

Mgr. Ľudmila Trsťanová – I. náhradníčka komisie

BSBA Marek Luciak – II. náhradník komisie

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Mgr. Katarína Rentková, PhD. - predsedníčka komisie

Ing. Peter Zuberec -  člen komisie

Milan Kohút -  člen komisie

Mgr. Michaela Šipošová – členka komisie