Hlavný kontrolór

Ing. PhDr. Veronika Opáleková

kontakt: 02/45 95 12

mail: v.opalekova@gmail.com