Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov, schvaľuje všetky dôležité dokumenty predkladané starostom obce týkajúce sa všetkých obyvateľov obce.

Obecné zastupiteľstvo

  1. JUDr. Jaroslav Dúha - j.duha@mostpribratislave.sk
  2. Mgr. Katarína Rentková - k.rentkova@mostpribratislave.sk
  3. Jozef Máté - j.mate@mostpribratislave.sk
  4. Ing. Marek Rendek - m.rendek@mostpribratislave.sk
  5. Robert Pfundtner - r.pfundtner@mostpribratislave.sk
  6. Radoslav Ragan - r.ragan@mostpribratislave.sk
  7. Mgr. Jozef Trenčan - j.trencan@mostpribratislave.sk
  8. René Záhorský - r.zahorsky@mostpribratislave.sk
  9. Ing. Peter Zuberec - p.zuberec@mostpribratislave.sk