Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stanovisko - chatová a záhradkárska oblasť Zelená voda

Dátum: 30.05.2024
Autor: Obec Most pri Bratislave

Stanovisko k záhradkárskej a chatovej oblasti - Zelená voda

Vážení  občania, 

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe listu Občianskeho združenia Zelená voda sa v priestoroch obecného úradu uskutočnilo spoločné rokovanie developera záhradkárskej a chatovej osady v lokalite Zelená voda, s predchádzajúcim a aj súčasným vedením  obce.
Na toto rokovanie bol prizvaný aj zástupca Občianskeho združenia Zelená voda, a to  telefonicky, povereným účastníkom, avšak stretnutia sa nezúčastnil.

Predmetom tohto stretnutia bolo poskytnutie informácií týkajúcich sa doteraz realizovanej výstavby danej lokality, príjazdovej (obslužnej) komunikácie do tejto lokality a jej aktuálneho stavu, majiteľov pozemkov a aj samotnej komunikácie.
Obec v súčasnosti sumarizuje podklady a spisový materiál nachádzajúci sa v tejto súvislosti na stavebnom úrade, ale aj žiadosti podané na Slovenský pozemkový fond a pripravuje informácie pre poslancov a poslankyne obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave. Následne bude realizované spoločné stretnutie s obyvateľmi lokality Zelená voda, na ktoré budú prizvaní aj všetci dotknutí majitelia nehnuteľností. 

Záverom, pre úplnosť, uvádzame, že o týchto krokoch bolo informované aj Občianske združenie Zelená voda, a to listom zaslaným združeniu dňa 24.5.2024, v zákonnej lehote ako odpoveď na žiadosť.

S pozdravom, 

Rentková