Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Parkovanie na chodníkoch a ceste

Dátum: 13.05.2024
Autor: Obec Most pri Bratislave
Parkovanie na chodníkoch a ceste

Z dôvodu zle zaparkovaných áut (najmä priamo na ceste) rastie problém so zberom a odvozom odpadu v mnohých častiach obce. 

Vážení občania, 

dňa 15.5.2023 sme zverejnili výzvu na neporušovanie zákona o cestnej premávke, opakovane sme pripomenuli žiadosť o neparkovanie na chodníkoch a telese cesty dňa 14.9.2023, v ktorých sme vyzvali obyvateľov - vodičov, aby svoje vozidlá parkovali tak, že nebudú porušovať zákon o cestnej premávke. Vo výzve sme uviedli, že obec bude realizovať preventívne kontroly parkovania vozidiel vo vybraných lokalitách po dobu 2 mesiacov (máj/jún). Kontrolu parkovania a prejazdnosti sme vykonali aj v letnom období (júl/august), ale aj v mesiacoch november/december. Kontrola parkovania a prejazdnosti miestnych komunikácií bola realizovaná aj za pomoci techniky a súčinnosti členov DHZO, ale aj zamestnancov obecného úradu, a to nie len počas pracovnej doby a pracovných dní.  

Musíme skonštatovať, že aj napriek výzve, nedošlo k žiadnej zmene. Parkovacie miesta pri Základnej škole, na ulici Školská, ktoré boli prioritne zriadené pre rodičov, pedagogický zbor v Základnej škole a Materskej škole sú permanentne obsadené inými vozidlami, než komu boli určené. Na Ulici 29.augusta, Športová sú na chodníkoch permanentne zaparkované autá, rodičia s deťmi ich obchádzajú po ceste. V obytných zónach sú mnohokrát autá zaparkované tak, že hasiči mali problém prejsť vybranými úsekmi. Rovnako dostávame informácie od zvozovej spoločnosti na komunálny odpad, že sú komunikácie veľmi zle prejazdné. Častokrát sú smetné nádoby umiestnené za zaparkovanými autami, preto ich zamestnanci nevidia (je to najmä prípad BRKO a kýblikov s olejom). 

V poslednom období nebolo možné zo strany zberovej a zvozovej spoločnosti zrealizovať vývozy v niektorých častiach obce, najmä na sídlisku - ulica M. R. Štefánika, v úzkych uliciach s jednosmernou premávkou (P. O. Hviezdoslava, a pod.) keďže zberové vozidlo nevedelo prejsť medzi nesprávne zaparkovanými autami. Reklamácie o nezrealizovanom zbere, v prípade neprejazdnosti komunikácie z dôvodu zle zaparkovaných áut, keďže chyba nevzniká na strane zvozovej/zberovej spoločnosti, nie sú vybavované ako reklamácie a zber je realizovaný až na nasledujúci zberový termín.

Od 1. októbra 2023 nastala zmena cestného zákona, a keďže apel, ktorý sme na vodičov opakovane smerovali v roku 2023 nebol prijatý, obec bude musieť začať tento zákon uplatňovať represívnejšie, než len preventívne, a to aj na základe mnohých výziev našich obyvateľov.

Rovnako aj teraz odporúčame všetkým, ktorí majú možnosť, aby:

- využívali svoje garáže na parkovanie áut,

- využívali svoje dvory na parkovanie áut,

- vyprázdnili/upratali garáže, dvory, ktoré zatiaľ využívajú na iný účel (napr. starý nábytok a iné veci treba rozložiť na dosky) a bezplatne ich odovzdali počas zberu veľkoobjemového odpadu, zberu elektroodpadu, ktorý aktuálne prebieha v obci a parkovali v garážach a na dvoroch svoje vozidlá,

- upravili vjazdy do dvorov a samotné dvory tak, aby v nich mohli zaparkovať svoje vozidlo.

Inak si budú musieť hľadať alebo vytvoriť náhradné parkovanie. 

Obec sa bude snažiť pomôcť najmä aktuálnymi zbermi odpadu. Nie je možné vytvoriť parkovacie miesta v takom počte, aby stačili všetkým, ktorých sa táto zmena v zákone dotkla. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.