Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Parkovanie v obci a parkovanie na chodníkoch od 1. októbra

Dátum: 14.09.2023
Autor: Obec Most pri Bratislave
Parkovanie v obci a parkovanie na chodníkoch od 1. októbra

Od 1. októbra sa nesmie parkovať na chodníkoch. 

Vážení občania, 

dňa 15.5.2023 sme zverejnili výzvu na neporušovanie zákona o cestnej premávke,  v ktorej sme vyzvali obyvateľov - vodičov, aby svoje vozidlá parkovali tak, že nebudú porušovať zákon o cestnej premávke. Vo výzve sme uviedli, že obec bude realizovať preventívne kontroly parkovania vozidiel vo vybraných lokalitách po dobu 2 mesiacov (máj/jún). Kontrolu parkovania a prejazdnosti sme vykonali aj v letnom období (júl/august). Kontrola parkovania a prejazdnosti miestnych komunikácií bola realizovaná aj za pomoci techniky a súčinnosti členov DHZO, ale aj zamestnancov obecného úradu, a to nie len počas pracovnej doby a pracovných dní.  

Musíme skonštatovať, že aj napriek výzve, nedošlo k žiadnej zmene. Parkovacie miesta pri Základnej škole, na ulici Školská, ktoré boli prioritne zriadené pre rodičov, pedagogický zbor v Základnej škole a Materskej škole sú permanentne obsadené inými vozidlami, než komu boli určené. Na Ulici 29.augusta, Športová sú na chodníkoch permanentne zaparkované autá, rodičia s deťmi ich obchádzajú po ceste. V obytných zónach sú mnohokrát autá zaparkované tak, že hasiči mali problém prejsť vybranými úsekmi. Rovnako dostávame informácie od zvozovej spoločnosti na komunálny odpad, že sú komunikácie veľmi zle prejazdné. Častokrát sú smetné nádoby umiestnené za zaparkovanými autami, preto ich zamestnanci nevidia (je to najmä prípad BRKO a kýblikov s olejom). 

Navyše, od 1. októbra nás čaká zmena zákona o pravidlách cestnej premávky. Do 30. septembra je ešte, podľa zákona o pravidlách cestnej premávky, možné parkovať na okraji chodníka priľahlého k ceste, ak zostane voľná šírka najmenej 1,5 metra. 

Od 1. októbra nás však čaká veľká zmena a vodiči už nebudú môcť zastaviť a stáť na chodníku. Samozrejme, obec bude musieť tento zákon rešpektovať, a preto opakovane apelujeme na výzvu z 15.5.2023, ale rovnako aj teraz odporúčame všetkým, ktorí majú možnosť, aby:

- využívali svoje garáže na parkovanie áut,

- využívali svoje dvory na parkovanie áut,

- vyprázdnili/upratali garáže, dvory, ktoré zatiaľ využívajú na iný účel (napr. starý nábytok a iné veci treba rozložiť na dosky a bezplatne odovzdať počas zberu veľkoobjemového odpadu, ktorý bude prebiehať v týždni 18.9.2023 - 23.9.2023) Novinky v obci - Zber veľkoobjemového odpadu - Most pri Bratislave - Oficiálna stránka obce (farby, laky, nebezpečný odpad je možné bezplatne odovzdať počas zberu nebezpečného odpadu, ktorý prebieha tento týždeň Novinky v obci - Zber nebezpečného odpadu - Most pri Bratislave - Oficiálna stránka obce) a parkovali v garážach a na dvoroch svoje vozidlá,

- upravili vjazdy do dvorov a samotné dvory tak, aby v nich mohli zaparkovať svoje vozidlo.

Inak si budú musieť hľadať alebo vytvoriť náhradné parkovanie. 

Obec sa bude snažiť pomôcť nie len aktuálnymi zbermi odpadu (zber veľkoobjemového odpadu je realizovaný, o. i., v piatok 22.9.2023 do 18:00 a v sobotu 23.9.2023 do 12:00), ktoré sme naplánovali na mesiac september, ale aj prípravou dodatočných parkovacích miest. Nie je však možné vytvoriť ich všade a ani v takom počte, aby stačili všetkým, ktorých sa táto zmena v zákone dotkne. 

Žiadame obyvateľov, aby začali riešiť túto zmenu v zákone čo najskôr, aby ich nezaskočilo, že od 1. októbra sa pravidlá parkovania výrazne menia a na zmenu bude musieť zareagovať aj obec, napr. aj obstaraním služby prostredníctvom spoločnosti, ktorá bude dohliadať na dodržiavaním zákona a verejného poriadku.   

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.