Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Označovanie stavieb súpisným a orientačným číslom

Dátum: 24.08.2023
Autor: Obec Most pri Bratislave
Označovanie stavieb súpisným a orientačným číslom
Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 2c  Číslovanie budov

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. 

V prípade, že stavba nie je riadne označená súpisným a orientačným číslom vzniká problém s doručovaním poštových zásielok a pošta vracia zásielky späť odosielateľovi. 

Takisto je potrebné si nahlásiť v ostatných inštitúciach /Sociálna poisťovňa, banky, mobilní operátori a iné spol., ktoré Vám poskytujú služby/ kompletnú adresu s názvom ulice a súpisným a orientačným číslom.

Ak nemáte červenú tabuľku s orientačným číslom, stačí napísať e-mail na matrika@mostpribratislave.sk 

Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave. Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené; to neplatí, ak je iný dôvod na ponechanie súpisného čísla alebo orientačného čísla.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Obec môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.