Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

SÚBOR
Dátum: 14.08.2023
Autor: Obec Most pri Bratislave

Pozvánka - na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave.

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 17. augusta 2023 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej sále obecného úradu v Moste pri Bratislave.  

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Program rokovania Obecného zastupiteľstva
 6. Správa z rokovania Obecnej rady zo dňa 9.8.2023
 7. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 15.6.2023
 8. (Návrh) VZN č. 4/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
 9. (Návrh) VZN č. 5/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Most pri Bratislave
 10. (Návrh) VZN č.../2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Most pri Bratislave
 11. Žiadosť o dotáciu – Rozlúčka s letom 2023
 12. Žiadosť o finančný príspevok – publikácia o obci Most pri Bratislave
 13. O2 – Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve zo dňa 12.12.2007
 14. Správa o činnosti DHZO Most pri Bratislave za rok 2022
 15. DHZO - ukončenie činnosti člena hasičskej jednotky DHZO Most pri Bratislave a Zloženie hasičskej jednotky DHZO Most pri Bratislave 2023
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD.

 

starostka obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zastupiteľstvo Veľkosť: 167.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023