Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Semafor Tomášovská - Studené

Dátum: 26.05.2023
Autor: Obec Most pri Bratislave

Na základe množiacich sa podnetov, ale aj reálnej skúsenosti zo situácie, ktorá nastáva pri rekonštrukcii vozovky v časti obce Studené, sme podnety riešili so Správou ciest Bratislavského samosprávne kraja, pretože cestu spravuje, a teda aj rekonštrukciu realizuje - Bratislavský samosprávny kraj. 

Dobrý deň, 

chceli by sme vás informovať, že na základe množiacich sa podnetov, ale aj reálnej skúsenosti zo situácie, ktorá nastáva pri rekonštrukcii vozovky v časti obce Studené, sme podnety riešili so Správou ciest Bratislavského samosprávne kraja, pretože cestu spravuje, a teda aj rekonštrukciu realizuje - Bratislavský samosprávny kraj. 

Stanovisko Správy ciest BSK je nasledovné:

Práce sú realizované v zmysle dočasného dopravného značenia schváleného OR PZ ODI v Senci a určené OÚ OCDaPK v Senci.

Priebeh prác si vyžaduje nevyhnutné obmedzenie dopravy s cieľom zabezpečenia dosiahnutia požadovaných parametrov kvality stavebných prác.

V rámci výkonu dozoru sme pozorovali nerešpektovanie dočasného dopravného značenia vodičmi, čo malo za následok vzniku neprehľadných situácií v opravovanom úseku.

Komunikujeme so zhotoviteľom stavby a na základe našich pripomienok bude zrealizované navýšenie pracovných kapacít na uvedenom úseku.

Ďakujem za pochopenie."

Vedúci úseku správy ciest a investícií rovnako uviedol, že situáciu monitorujú a hľadajú riešenie.