Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatistický úrad SR - zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu a výberové zisťovanie pracovných síl

Dátum: 16.03.2023
Autor: Obec Most pri Bratislave
Štatistický úrad SR - zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu a výberové zisťovanie pracovných síl

Štatistický úrad SR v roku 2023 realizuje Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných viac ako 700 obcí, medzi nimi aj naša obec. 

V priebehu roka 2023 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Všetky informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Výberové zisťovanie pracovných síl

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese: www.statistics.sk

 

Štatistický úrad SR - zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu a výberové zisťovanie pracovných síl

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.