Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované 8.1: Oznamy D4R7

SÚBOR
Autor: Obec Most pri Bratislave
Aktualizované 8.1: Oznamy D4R7

        

Video s postupom prác D4R7:

https://www.youtube.com/watch?v=9IZiCD5C504

 

 

V sobotu 11. 1. 2020 od 12.00 hod. bude čiastočne uzavretá cesta II/572 a III/1030. Doprava bude smerovaná na dočasnú obchádzkovú komunikáciu. V rámci tejto uzávery bude dočasne zrušená autobusová zastávka Slovak Lines pred obcou Most pri Bratislave v oboch smeroch.  Uzávera by mala trvať do 30. 6. 2020.

--------------------------------

V piatok 13. 12. 2019 od 20.00 hod. bude čiastočne uzavretá cesta II/572 a III/1030. Doprava bude smerovaná na dočasnú obchádzkovú komunikáciu. V rámci tejto uzávery bude dočasne zrušená autobusová zastávka Slovak Lines pred obcou Most pri Bratislave v oboch smeroch.  Uzávera by mala trvať do 30. 6. 2020.

 

UZÁVIERKA VINOHRADNÍCKEJ ULICE

 

Bratislava, 18. november 2019 – Začiatkom decembra sa z dôvodu realizácie premostenia ponad D4 začne s už avizovanou uzávierkou Vinohradníckej ulice v Podunajských Biskupiciach. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass Ltd., ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy. Spoločnosť D4R7 Construction je hlavným zhotoviteľom stavby.

 

Na základe vzájomných rokovaní všetkých zúčastnených strán bola uzávierka Vinohradníckej ulice starostlivo naplánovaná a obchádzkové trasy boli odsúhlasené dotknutými orgánmi.

Vzhľadom na predchádzajúce podnety zo strany samospráv i občanov pristúpil zhotoviteľ ku kompromisnému riešeniu. Upresňuje Zdeněk Krejčí, manažér dopravy D4R7 Construction s.r.o.: „Obchádzková trasa na pôvodnej ceste II/572 vedúcej cez obec Most pri Bratislave bude z existujúcej jednosmernej trasy s odstavnými ostrovčekmi určenými výlučne pre prímestskú autobusovú dopravu rozšírená na dočasnú dvojprúdovú obchádzkovú komunikáciu aj pre ostatné motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5t s obmedzenou rýchlosťou 50km/h v danom úseku.“

 

Existujúca Vinohradnícka ulica bude nad rámec projektu v plnom profile v dĺžke približne 6 kilometrov zrekonštruovaná, čím sa po jej dokončení výrazne zvýši komfort vodičov využívajúcich túto komunikáciu.

 

Uzávierka Vinohradníckej ulice je naplánovaná od 1. decembra 2019 po dobu približne 6 mesiacov, kedy by mali byť dokončené premostenia ponad diaľnicu D4 pri Moste pri Bratislave a takisto by mala byť preložená aj Vinohradnícka ulica ponad D4-ku.

 

Počas trvania uzávierky by sme chceli vodičov jazdiacich obchádzkovými trasami požiadať o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť.

-----------------------------

 

 

Počas víkendu od piatka 08. 11. 2019 (od cca 22:00) do pondelka 11. 11. 2019 (do 04:00) je naplánovaná úplná uzávierka cesty II/572 v križovatke Studené z dôvodu rekonštrukcie povrchovej vrstvy vozovky v tomto úseku.

Obchádzkové trasy budú značené prenosným dopravným značením a budú vedené nasledovne:

 

 • Smerom od Lehníc/Šamorína do Bratislavy – doprava bude vedená cez Hubice – Zlaté Klasy – Tomášov – Malinovo – Most pri Bratislave
 • Smerom od Štvrtka na Ostrove do Bratislavy – doprava bude vedená cez Čakany – Tomášov – Malinovo – Most pri Bratislave
 • Smerom od Bratislavy bude doprava vedená cez Most pri Bratislave – Malinovo – Tomášov – Štvrtok na Ostrove/Zlaté Klasy

--------------------

 

 

 

 

Od piatka 25. októbra 2019 (od cca 22.00) do pondelka 28. októbra 2019 (do 4.00) je naplánovaná uzávierka kolektora diaľnice D2 v smere Bratislava – Maďarsko, zjazd z diaľnice D2 v smere Bratislava – Jarovce a taktiež zjazd z diaľnice D4 Jarovce v smere na Maďarsko. Obchádzková trasa pre smer D2 Bratislava – Maďarsko bude vedená cez diaľničnú križovatku D2 Pečňa, následne po ulici Bratskej a Panónskej ceste smerom na kruhový objazd Petržalka (Slnečnice). Pre smer Jarovce – Maďarsko bude obchádzková trasa vedená po ceste I/2 smerom na Rusovce a Rajku. Dôvodom uzávierky sú prebiehajúce práce na osádzaní prefabrikovaných nosníkov nad kolektorom D2 budúceho diaľničného mosta na diaľnici D4 v križovatke Jarovce (križovanie D4/D2).

 

V priebehu dnešného dňa (tj. 23.októbra 2019) bude sprejazdnená preložka cesty II/503 Šamorín – Kvetoslavov, ktorá povedie ponad budúcou rýchlostnou cestou R7 Bratislava – Holice. V nadväznosti bude zároveň uzatvorená cesta tretej triedy III/1375 Šámot – Kvetoslavov z dôvodu napojenia existujúcej cesty III/1375 na novú preložku cesty II/503. Uzávierka potrvá do konca novembra 2019.

 

 

V súvislosti s výstavbou PPP projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 si Vám dovoľujeme zaslať plánované dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú vodičov prechádzajúcich týmito úsekmi.

 

 • AKTUALIZÁCIA: Chceli by sme všetkých upozorniť, že informácia o uzávierka Vinohradníckej ulice, ktorá sa mala začať v sobotu 12.10.2019 je nesprávna. Zhotoviteľ síce uzávierku spolu s obchádzkovými trasami plánuje, no pred začiatkom platnosti dopravných obmedzení bude informácia včas komunikovaná všetkým dotknutým organizáciám ako aj širokej verejnosti, aby sa na ňu vedeli vodiči pripraviť.

 

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete nižšie:

 

 • V termíne od soboty októbra 2019 do nedele 13. októbra 2019 je naplánovaná čiastočná uzávierkaulice Pri Mlyne v dĺžke cca 220 m v pravom jazdnom pruhu v smere I/61 – Vajnory centrum. Dôvodom uzávierky je rekonštrukcia havarijného stavu vozovky. Doprava bude počas dňa riadená regulovčíkmi dopravy a v noci pomocou prenosnej svetelnej signalizácie.

 

 • Zo soboty na nedeľu (12. októbra – 13.októbra 2019) je v čase od polnoci do 4.00 naplánovaná úplná uzávierka zjazdovej vetvy v smere z D1 Petržalka – Ružinov z dôvodu rekonštrukcie mostného objektu na mimoúrovňovej križovatke Prievoz v Slovnaftská – D1 Trnava, kde je potrebné osadiť ochrannú skruž pre bezpečnosť premávky . Obchádzková trasa povedie po miestnych komunikáciách a bude značená prenosným dopravným značením.

 

 • Od piatka 11. októbra 2019 (od cca 22.00) do pondelka 14. októbra 2019 (do 4.00) je naplánovaná uzávierka zjazdu z diaľnice D2 v smere Maďarsko – Kittsee. Obchádzková trasa bude vedená po diaľničnom zjazde v smere Maďarsko – Jarovce, následne cestou III/1020 a I/2 smerom na kruhový objazd v Petržalke (Slnečnice) a ďalej späť na Kittsee. Dôvodom uzávierky je osádzanie prefabrikovaných nosníkov budúceho mosta na diaľnici D4 v križovatke Jarovce (križovanie D4/D2).

 

 • Od piatka 25. októbra 2019 (od cca 22.00) do pondelka 28. októbra 2019 (do 4.00) je naplánovaná uzávierka kolektora diaľnice D2 v smere Bratislava – Maďarska, zjazd z diaľnice D2 v smere Bratislava – Jarovce a taktiež zjazd z diaľnice D4 Jarovce v smere na Maďarsko. Obchádzková trasa pre smer D2 Bratislava – Maďarsko bude vedená cez diaľničnú križovatku D2 Pečňa, následne po ulici Bratskej a Panónskej ceste smerom na kruhový objazd Petržalka (Slnečnice). Pre smer Jarovce – Maďarsko bude obchádzková trasa vedená po ceste I/2 smerom na Rusovce a Rajku. Dôvodom uzávierky sú prebiehajúce práce na osádzaní prefabrikovaných nosníkov budúceho diaľničného mosta na diaľnici D4 v križovatke Jarovce (križovanie D4/D2).

 

 

 • Od štvrtka 31. októbra 2019(od cca 22.00) do pondelka 04. novembra 2019 (do 4.00) je naplánovaná uzávierka diaľnice D2 v oboch smeroch. Obchádzková trasa pre smer D2 Maďarsko – Petržalka povedie zjazdom D2 Maďarsko – Jarovce, následne po ceste III/1020 a napojí sa na cestu I/2. Obchádzková trasa pre smer D2 Petržalka – Maďarsko bude vedná po kolektore D2 v smere na Maďarsko.

 

 • Od piatka 08. novembra 2019 (od cca 22.00) do pondelka 11. novembra 2019 (do 4.00) je naplánovaná úplná uzávierka cesty III/1020 Petržalka – Jarovce v oboch smeroch. Obchádzková trasa povedie cez Rusovce. Dôvodom uzávierky sú práce na vkladaní prefabrikovaných nosníkov budúceho mosta D4 nad cestou III/1020.  

--------------------

Spoločnosť Zero Bypass Limited oznamuje, že uzávierka výjazdu z ul. Slovnaftská na diaľnicu D1 smer Trnava začne dnes 11. 9. 2019 v podvečerných hodinách (približne od 19.00). Obchádzkové trasy sú značené prenosným dopravným značením po miestnych komunikáciách.

 

Počas tejto uzávierky sa bude realizovať výstavba nového výjazdu v smere Slovnaftská – D1 Trnava a taktiež nového pripájača v smere Slovnaftská – D1 Petržalka. Zároveň bude prebiehať kompletná rekonštrukcia existujúceho mostného objektu na vetve privádzača v smere D1 Trnava. Rekonštrukčné práce budú zahŕňať novú hydroizoláciu mostovky, nové asfaltové vrstvy, realizáciu nových dilatačných záverov, mostných ríms vrátane zvodidiel, nové vodorovné i zvislé dopravné značenie, zosilnenie mostnej konštrukcie a opravy povrchu betónových vrstiev tak, aby bola predĺžená životnosť mosta. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie a otvorenie nových vetiev je naplánované na jar 2020.

--------

 

Predpokladaný termín uvedenia obchvatu obce Most pri Bratislave do prevádzky je posledný septembrový víkend, t. j. 28. – 29. 9. 2019.

-------

Z dôvodu urýchlenia prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz, ktorá je súčasťou projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, je naplánovaná uzávierka výjazdu od Slovnaftskej ulice na diaľnicu D1 smer Trnava. Predpoklad začiatku prác je prvý septembrový týždeň, akonáhle obdrží zhotoviteľ všetky potrebné povolenia od príslušných úradov. O presnom termíne bude verejnosť včas informovaná. Obchádzkové trasy budú značené prenostným dopravným značením po miestnych komunikáciách tak, ako tomu bolo aj v prvej etape.

Počas tejto uzávierky sa bude realizovať výstavba nového výjazdu v smere Slovnaftská – D1 Trnava a taktiež nového pripájača v smere Slovnaftská – D1 Petržalka. Zároveň bude prebiehať kompletná rekonštrukcia existujúceho mostného objektu na vetve privádzača v smere D1 Trnava. Rekonštrukčné práce budú zahŕňať novú hydroizoláciu mostovky, nové asfaltové vrstvy, realizáciu nových dilatačných záverov, mostných ríms vrátane zvodidiel, nové vodorovné i zvislé dopravné značenie, zosilnenie mostnej konštrukcie a opravy povrchu betónových vrstiev tak, aby bola predĺžená životnosť mosta. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie a otvorenie nových vetiev je naplánované na jar 2020.

 

V prílohe pre lepšiu orientáciu zasielame momentálne realizované dopravné obmedzenia v Prievoze počas druhej etapy spolu s vyššie spomínanou uzávierkou výjazdu zo Slovnaftskej ulice smerom na D1 Trnava.

--------

 

Od soboty 13. júla 2019 do nedele 14. júla 2019 a taktiež aj nasledujúci víkend od 20. júla do 21. júla 2019 je naplánovaná uzávierka cesty III/1030 medzi Podunajskými Biskupicami a Mostom pri Bratislave z dôvodu pokládky obrusných vrstiev vozovky a trvalého dopravného značenia na kruhovom objazde  Odeská, ktorý je súčasťou obchvatu Mosta pri Bratislave. Obchádzková trasa bude značená prenosným dopravným značením.

 

 

Spoločnosť D4R7 Construction s. r. o. oznamuje, že na ceste II/572 v staničení km 0,346 cesty II/572 (Situacia) z dôvodu prác na SO 624 preložka prípojky vysokého napätia 22 kV v smere Most pri Bratislave – Vrakuňa bude jeden jazdný pruh čiastočne uzavretý nasledovne:

 • 24.11. 2018 od 06:00 hod. do 25. 11. 2018 do 18:00 hod.
 • 15.12. 2018 od 06:00 hod. do 16. 12. 2018 do 18:00 hod.

Doprava bude riadená kyvadlovo svetelným signalizačným zariadením.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Uzatvorenie poľnej cesty Veľkosť: 59.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.9.2018
trasa_obchadzky_2 Veľkosť: 849.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.9.2018
trasa_obchadzky_1 Veľkosť: 1.3 MB Formát: pdf Dátum: 19.9.2018
Situacia SO 624 Veľkosť: 182.3 kB Formát: jpg Dátum: 20.11.2018
D4R7 - Obchadzkova trasa Most - Vrakuna Veľkosť: 1.32 MB Formát: pdf Dátum: 16.4.2019
D4R7- Obchadzkova trasa Most - Studene Veľkosť: 1.33 MB Formát: pdf Dátum: 16.4.2019
Uzavierka_D4R7 Veľkosť: 698.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2019
2 etapa + uzavera slovnaftska - D1 Trnava Veľkosť: 239.2 kB Formát: pdf Dátum: 27.8.2019
JAROVCE - SCHEMA - 2 ETAPA Veľkosť: 794.2 kB Formát: pdf Dátum: 24.10.2019