Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o rekonštrukcii vodovodu v Moste pri Bratislave – ul. Bratislavská

SÚBOR
Dátum: 26.03.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave
Informácia o rekonštrukcii vodovodu v Moste pri Bratislave – ul. Bratislavská

       

Dňom 5. 3. 2018 sa v obci Most pri Bratislave začali prípravné práce na rekonštrukcii verejného vodovodu, ktorého  majiteľom  je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. .

Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu v obci Most pri Bratislave – ul. Bratislavská je 2 235,57 m a je rozdelená na 6 úsekov. Práce na rekonštrukcii budú prebiehať kontinuálne, s pracovnou dobou od 7.00 hod. do 18.00 hod., vrátane sobôt a nedieľ. K predmetnej rekonštrukcii verejného vodu bolo na podnet starostu obce Most pri Bratislave, zorganizovaných niekoľko stretnutí pracovnej skupiny, a to 5. decembra 2017, 14. februára 2018 a ostatné stretnutie sa uskutočnilo 21. marca 2018. Pracovná skupina bola zložená zo zástupcov všetkých dotknutých strán, a to:  zástupcov obcí Most pri Bratislave, Malinovo; zástupcov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s.; Slovak Lines, a. s.; ProfigroupAZ s. r. o.; Infraservices a. s.; D4/R7 Construction s. r. o.; Okresného dopravného inšpektorátu v Senci; Okresného úradu Senec, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Bratislavského samosprávneho kraja; Regionálnych ciest Bratislava, a. s.;  vrátane spracovateľa projektu, spoločnosti HolBa – SK, s. r. o.. Zámerom stretnutí pracovnej skupiny bolo predísť komplikáciám, zmätku a informačným nezrovnalostiam, ktoré sa vyskytli pri ostatnej rekonštrukcii vodovodu na ulici Nálepkova.     

 

  1. úsek

      Začiatok: pri bývalom výskumnom ústave závlahového hospodárstva

      Koniec: pri  rodinnom dome č. súp. 529 

      Dĺžka:  414,96 m

      Termín realizácie:  5. 3. 2018 -  5. 4. 2018

      Trasa realizácie: povedie po pravej strane v smere od Bratislavy od bývalého výskumného  

                              ústavu v zelenom páse, pokračuje cez  ul.  Krátku, následne poza benzí-

                              novú stanicu ČS Most  až po rodinný dom č. súp. 529

 

  1. úsek

      Začiatok: pri  rodinnom dome č. súp. 529 

      Koniec: pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. Športovú

      Dĺžka:  238,64 m

      Termín realizácie:  5. 4. 2018 -  20. 5. 2018

      Trasa realizácie: pred rodinným domom č. súp. 529 prechádza vodovod popod cestu 

                              a pokračuje ľavostranne v chodníku až po zdravotné stredisko

 

 

  1. úsek

Začiatok: pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. M. R. Štefánika

Koniec:   križovatka ul. Bratislavská a ul. Záhradná

Dĺžka:  427,16 m

Termín realizácie: 20. 5. 2018 – 10. 7. 2018

Trasa realizácie: po ľavej strane v smere od Malinova

 

  1. úsek

Začiatok: križovatka ul. Bratislavská a ul. Záhradná

Koniec:   križovatka ul. Bratislavskej a ul. Družstevnej

Dĺžka:  357,78 m

Termín realizácie:  10. 7. 2018 – 2. 9. 2018 (počas letných školských prázdnin)

Trasa realizácie: po pravej strane v chodníku v smere od Malinova

 

  1. úsek

Začiatok: križovatka ul. Bratislavskej a ul. Družstevnej

Koniec:   križovatka ul. Bratislavskej a ul. Dunajskej

Dĺžka:  426,28 m

Termín realizácie:  2. 9. 2018 – 31. 10. 2018

Trasa realizácie: po pravej strane v chodníku v smere od Malinova

 

 

 

  1. úsek

Začiatok: križovatka ul. Bratislavskej a ul. Dunajskej

Koniec:   pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. Športovú

Dĺžka:    370,75 m

Termín realizácie:  31. 10.  2018 – 31. 12. 2018

      Trasa realizácie: po pravej strane v  chodníku v smere od Malinova až po zdravotné

                               stredisko

 

Na celkovú dobu výstavby bude vplývať povinnosť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zabezpečiť dodávku pitnej vody do obce počas celej doby rekonštrukcie verejného vodovodu. Z toho dôvodu bude potrebné vybudovať niekoľko bypassov (pre každú etapu). Majiteľ vodovodu je zo  zákona povinný monitorovať a pravidelne odoberať vzorky vody pre hygienický rozbor pitnej vody. Tieto dôvody, a tiež technologické postupy, budú mať vplyv na dobu trvania rekonštrukcie.

Pri realizácii stavby bude doprava cez obec riešená obmedzením rýchlosti na 20 km/h.

 

Pri realizácii úsekov 1. – 3., 5. – 6 bude doprava vedená v dvoch protismerných pruhoch s obmedzením šírky jazdného pruhu na 2,50 m.

 

 Pri realizácii úseku 4. bude doprava riadená signalizačnými zariadeniami – semaformi, ktoré budú nastavené tak, aby viac vozidiel v rannej špičke prešlo smerom do Bratislavy (v čase od 6:00 do 9:00) a v poobednej dopravnej špičke (od 15:00 do 19:00) zasa z Bratislavy.

Semafory budú umiestnené v smere z Bratislavy, v smere zo Studeného a v smere z Malinova.

 

Počas realizácie úseku č. 2 a 6 bude v zelenom páse zriadený dočasný chodník, ktorý bude  vytvorený z inertného materiálu alebo z  drevených konštrukcií.

 

Počas celého obdobia rekonštrukcie verejného vodovodu bude cez obec zákazovými dopravnými značkami zamedzený prejazd nákladných automobilov v smere od Bratislavy, od Malinova a od Studeného, okrem vozidiel stavby a vozidiel spoločností, ktoré majú v obci Most pri Bratislave sídlo.

V smere od Studeného nebude možné odbočiť na ypsilonovej križovatke na Malinovo a opačne, t. j. v smere od Malinova nebude možné odbočiť na Studené.

 

Počas celej doby rekonštrukcie vodovodu bude dopravným značením zamedzený vjazd na miestne komunikácie: ul. Športová, ul. Limbová, ul. Školská a ul. Poľná. Toto opatrenie má zamedziť neželaným prejazdom po miestnych komunikáciách, ktoré nemajú dostatočné parametre na to, aby mohli byť použité ako obchádzková trasa.

Budú použité dopravné značky B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovými tabuľkami E 12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“. To znamená, že pre majiteľov vozidiel bývajúcich na uvedených uliciach, ako aj pre rodičov vezúcich deti do základnej školy, materskej školy motorovým vozidlom táto dopravná značka nebude platiť.

Súčasne upozorňujeme, že ul. Budovateľská je v smere od ul. Záhradnej a od križovatky ul. Veterná a ul. Budovateľská jednosmerná, t. j. dopravná značka B 2  zakazuje vjazd všetkých vozidiel.

 

Autobusová doprava spoločností Slovak Lines a SAD Dunajská Streda bude počas rekonštrukcie vodovodu  zabezpečená.  V prípade,  ak bude rekonštrukcia prebiehať v úseku,  kde sú umiestnené zastávky týchto spoločností, budú zastávky posunuté mimo daný úsek a budú označené mobilnými označníkmi.

 

Žiadame cestujúcu verejnosť a vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, nakoľko sa jedná o verejnoprospešnú stavbu – rekonštrukciu vodovodu. V roku 2018 bude dopravná situácia v obci Most pri Bratislave, ako aj v širšom okolí ovplyvnená viacerými stavbami, najmä výstavbou diaľnice D4, rýchlostnej cesty R7 a obchvatu obce, preto bude potrebné časový harmonogram, hlavne v ranných hodinách prispôsobiť týmto skutočnostiam.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Mapa Veľkosť: 1.18 MB Formát: pdf Dátum: 26.3.2018
Informácia pre verejnosť 26032018 (1) Veľkosť: 22.3 kB Formát: docx Dátum: 26.3.2018