Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 -2020 – ZMENA“

SÚBOR
Dátum: 09.03.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave
Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné      prostredie „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 -2020 – ZMENA“

        

Obstarávateľ strategického dokumentu, Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 doručil  podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020 – ZMENA.    

 

      Uvedené oznámenie  a strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR  - https:/www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bratislavskeho-kraja-na-roky-2-1.

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou podľa § 6 odseku 5 zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 15 dní od zverejnenia. 

 

Do predmetného oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  v obciach uvedených v zozname obcí:

 

 1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O. BOC 192, 814 99 Bratislava 1
 2. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A., 901 01 Malacky
 3. Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
 4. Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, počas celého procesu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov  strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky – 0961 046 685, alebo mailom jana.malikova@minv.sk). 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia pre verejnosť Veľkosť: 80.8 kB Formát: pdf Dátum: 12.3.2018
Informácia pre verejnosť
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Informácia pre verejnosť (DOC)
Veľkosť: 82.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.3.2018