Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

Dátum: 17.03.2021
Autor: Obec Most pri Bratislave
Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

    

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch

19.4. 2021 a 20. 4. 2021 elektronicky.

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu nie je možné realizovať zápis prezenčnou formou, preto žiadame zákonných zástupcov, aby vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá bude k dispozícii na webovej stránke školy do 21. 4. 2021.

Následne bude vedenie školy kontaktovať zákonných zástupcov dieťaťa ohľadom verifikovania uvedených údajov. Overovanie sa bude konať individuálne v školou stanovenom termíne za dodržania všetkých protiepidemických opatrení (máj 2021).

Na zápis – overovanie údajov nie je potrebné prísť s dieťaťom. Zákonní zástupcovia dieťaťa doložia tieto doklady:

 

  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz rodiča preukazujúci trvalé bydlisko v obci Most pri Bratislave,
  • v prípade, že je dieťa zverené do opatery len jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné doložiť súdne rozhodnutie a súčasne súhlas druhého rodiča so zapísaním dieťaťa do našej školy s overeným podpisom,
  • vyplnené tlačivá, ktoré budú dostupné na stránke školy (žiadosť o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie, protokol o zápise, zápisný lístok do školského klubu detí, súhlas na spracovanie osobných údajov)

https://zsmostpribratislave.edupage.org/a/tlaciva?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzJnN1YnBhZ2U9Mg%3D%3D

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 02/45951114, na našej internetovej stránke: zs-mostpribratislave.edupage.org, prípadne na mobilných telefónnych číslach vedenia školy: 0911 119 155 – riaditeľ školy, 0911 424 722 – zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň ZŠ.