Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie o nástupe detí do škôl a škôlok

Dátum: 07.02.2021
Autor: Obec Most pri Bratislave
Informácie o nástupe detí do škôl a škôlok

       

Vážení rodičia,

v posledných dňoch sme spoločne s vedením základnej a materskej  školy podnikli všetky kroky, aby sme mohli v pondelok 8. 2. 2021 obnoviť vyučovanie pre žiakov 1. až 4. ročníka a deti materskej školy.

Vykonali sme testovanie zamestnancov škôl a zákonných zástupcov detí aby sme minimalizovali prenos COVID-19 a umožnili čo najbezpečnejší návrat do vyučovacieho procesu. Samotné testovanie odhalilo iba jednu pozitívnu osobu. Je to dobrý predpoklad, aby prvý stupeň ZŠ, školský klub detí, školská jedáleň a materská škola mohli od pondelka fungovať v štandardnej prevádzke, ale za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Doteraz  nebolo obci zaslané jednoznačné stanovisko  (alebo žiadne) Ústredného krízového štábu, Uznesenie vlády SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Regionálheho úradu verejného zdravotníctva Hl. Mesta SR Bratislavy, Okresného úradu Bratislava k otváraniu škôl od 8. 2. 2021. Napriek tomu je personál Základnej školy Most pri Bratislave a Materskej školy Most pri Bratislave pripravený od 8. 2. 2021 zabezpečovať vzdelávanie v školských zariadeniach v obci Most pri Bratislave. Z tohoto dôvodu dávame rodičom na zváženie či sa rozhodnú dať svoje dieťa do školy. Pokiaľ sa rozhodnete, že Vaše dieťa od 8. 2. 2021 nastúpi  do  základnej, alebo materskej školy oznámte svoje rozhodnutie riaditeľovi príslušného školského zariadenia.

V tejto súvislosti Vás žiadame o pomoc a spoluprácu. Upozornite doma svoje deti na dôsledné nosenie rúšok, hygienu rúk a dodržiavanie pravidiel a pokynov, ktorými sa budeme musieť všetci v školách riadiť. Prosíme Vás, ak pošlete dieťa do školy, tak len vtedy, ak ste si istí svojim a jeho zdravotným stavom, a samozrejme nezabudnite vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Buďme v tomto smere zodpovední.

Vážení rodičia,

ak ste sa rozhodnete  ponechať deti doma, budú im zasielané úlohy prostredníctvom Edupage, MS Teams alebo emailom. Prosíme Vás, aby ste boli v úzkom kontakte s riaditeľmi škôl, triednymi učiteľmi, ktorí Vám poskytnú všetky potrebné informácie k dištančne zadávaným úlohám.

Na záver  môj čisto súkromný názor. Ak by som sa mal ja teraz za  súčasnej pandemickej situácie  a na základe informácií ktoré mám  rozhodnúť,  či  poslať dieťa do školy, alebo nie,  tak sa určite rozhodnem že také riziko nepodstúpim. 

Prajem veľa zdravia

 

 

                                                                                        Ing. František Mastný

                                                                                              starosta obce