Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón.

Dátum: 28.09.2020
Autor: Obec Most pri Bratislave
PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón.

      

My, dole podpísaní obyvatelia Ivanky pri Dunaji, Zálesia, Bernolákova a okolitých obcí, žiadame

Bratislavský samosprávny kraj

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

o prehodnotenie rozpracovanej štúdie „Prepojenie ciest I/61 a  D4“, v ktorej zásadne NESÚHLASÍME s predkladanými variantami cestnej komunikácie a žiadame o zachovanie lesa v katastri obce Ivanka pri Dunaji, ktorý tvorí spolu s jazerom Štrkovka a vodným tokom Biela voda jedinečný navzájom prepojený biotop. Jediný opodstatnený úsek pre občanov je prepojenie cesty III/1048 (Bernolákovska ulica) s cestou I/61 (Senecká cesta).Tangenta_peticia_011.jpg

Sme veľmi znepokojení navrhovaným trasovaním plánovanej komunikácie (Tangenta), ktorá by mala byť prepojením diaľnice D1, cesty I/61 (Senecká cesta) s diaľnicou D4. Toto trasovanie komunikácie vedie cez najväčšie celistvé lesné územie v blízkosti jazera Štrkovka v katastri obce Ivanka pri Dunaji a taktiež zaberá veľkú časť poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Jej trasovanie je v tesnej blízkosti obytných zón obcí Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Bernolákovo a budúcich školských zariadení. Navrhovaná komunikácia (cesta II. triedy) vytvorí v tesnej blízkosti obcí tranzitné spojenie medzi diaľnicou D4 a diaľnicou D1 cez novovzniknutú MUK Triblavina pre všetky typy dopravy, vrátane kamiónovej. Tranzit kamiónov bude spôsobený hlavne prevádzkou budúcich veľkých logistických parkov nachádzajúcich sa v blízkosti plánovanej Tangenty, ktoré budú na ňu priamo napojené.Tangenta_peticia_02.jpg

Trasovanie komunikácie prechádza cez regionálny biokoridor Malý Dunaj - Biela voda a lokálny koridor Šúrsky kanál. Odstránenie drevnatých porastov a záber poľnohospodárskej pôdy v rozsahu, aký si stavba vyžaduje je nezvratným zásahom s nevyčísliteľnou spoločenskou a ekologickou stratou. Výrub lesa bude mať negatívny vplyv na mikroklímu, zničí mnohé rastlinné aj živočíšne biotopy a zabráni prirodzenej migrácii vysokej zveri.

Navrhovaná komunikácia bude mať negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia,  režim prúdenia vzduchu a možnú kontamináciu podzemných vôd, spôsobí vysokú prašnosť, hlučnosť a svetelný smog. A čo je najdôležitejšie, bude mať negatívny dopad na zdravie a kvalitu života obyvateľov týchto obcí. Tangenta_peticia_03.jpg

Sme presvedčení o celkovom pozitívnom vplyve lesa na klímu, čistotu ovzdušia, spevňovanie a ochranu pôdy proti erózii, zadržiavanie vody a rešpektujeme ho aj ako osobný environmentálny priestor i teritórium mnohých živočíchov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a ochranu. Rovnako pozitívne vnímame les  z hľadiska relaxácie i prímestskej rekreácie aj pre Bratislavu, športových aktivít jednotlivcov aj športových klubov, rybolovu a taktiež vzdelávacích aktivít blízkych škôl a škôlok. Tento les  je naším priestorom - domovom a  využívajú ho  všetky vekové kategórie obyvateľov. Pre väčšinu z nich má práve tento les významný sociálny, environmentálny a dokonca historický charakter.

 

Odkaz na petíciu:

https://lnk.sk/jz46