Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam - Koronavírus

SÚBOR
Autor: Obec Most pri Bratislave
Oznam - Koronavírus

Odvolanie mimoriadnej situácie - COVID-19 

Obec Most pri Bratislave žiada obyvateľov obce, aby sa pred koronavírusom chránili ochrannými rúškami.

Nie je potrebné používať špeciálne masky,odporúčame používať akékoľvek jednoduché ochranné rúška.

rusko_nie_je_hanba   ruka_ruku_myje_1

---------------------------------------

 

 

 

Opatrenia krízového štábu obce Most pri Bratislave zo dňa 9. 3. 2020

Krízový štáb obce Most pri Bratislave ďalej len „KŠ“) oznamuje občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 9. 3. 2020 o 14,00 hodine a prijal  bezpečnostné opatrenia.

Žiada všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledné dodržiavanie prijatých opatrení KŠ:

  • Krízový štáb s okamžitou platnosťou ruší všetky plánované aj neplánované akcie s možnosťou zhromažďovania obyvateľstva, taktiež akcie základnej školy, materskej školy, žiacke tréningy športového klubu. Zápasy dospelých povoľuje len s vylúčením verejnosti. Taktiež zakazuje zhromažďovanie a akcie v kultúrnom dome, t. j.  v tanečnej sále a v telocvični do 31. 3. 2020. Uvedený zákaz platí  aj pre telocvičňu v areáli základnej školy.
  • Obmedzuje prevádzku obecného úradu – do odvolania ruší stránkové hodiny. Podateľňa bude prijímať podania  v čase od 8.00 hodiny do 9.00 hodiny každý pracovný deň. Úrad bude plniť naďalej úlohy podľa zákona, vybavovať emailovú komunikáciu, prijímať podania elektronicky. Stránkové hodiny sú zrušené  do odvolania.
  • Na základe vývoja stavu  šírenia COVID -19 krízový štáb nariaďuje zatvorenie základnej školy, školskej jedálne, materskej školy, detského ihriska a multifunkčného ihriska v areáli futbalového štadióna  od 10. 3. 2020 do 16. 3. 2020 vrátane (5 pracovných dní).
  • Dôrazne žiada, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí.
  • Ďalšie stretnutie KŠ – 16. 3. 2020 o 11.00 hodine v kancelárii starostu obce. V prípade potreby operatívne ak si okolnosti vyžiadajú ďalšie opatrenia.
  • Ukladá členom KŠ byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.

 

 

V Moste pri Bratislave, 9. 3. 2020

 

                                                                                                     Ing. František Mastný, v. r.

                                                                                                      predseda krízového štábu

 

 

-----------------------------

V súvislosti s výskytom koronavírusu v Bratislavskom kraji obec Most pri Bratislave ruší akcie v kultúrnom dome, t. j. v tanečnej sále a telocvični.

Dnes 9. 3. 2020 v popoludňajších hodinách zasadne krízový štáb obce Most pri Bratislave. O prípadných ďalších opatreniach bude verejnosť včas informovaná.

------------------------------

V súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sekcie krízového riadenia o uplatňovaní preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu  obec Most pri Bratislave prijíma nasledovné opatrenia:

 

  1. obmedzuje organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti obce,
  2. odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
  3. vyzýva zvolávateľov verejných zhromaždení, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,
  4. žiada zamestnávateľov aby informovali svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke

 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&itemid=153

 

 

--------------------------------

Oznámenie Bratislavského Samosprávneho kraja

 

Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji zriadil Bratislavský samosprávny kraj osobitnú internetovú stránku, kde na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii. Adresa internetovej stránky je bratislavskykraj.sk/koronavirus

 

Osobitná pozornosť je venovaná školám, zariadeniam sociálnych služieb a kultúrnym zariadeniam.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Opatrenia obce súvislosti s koronavírusom Veľkosť: 143.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2020
Obmedzenie prevadzky obecneho uradu Veľkosť: 75.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2020
Pomoc_sebe_a_druh_m_COVID_19 Veľkosť: 279.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2020
10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19 Veľkosť: 297.2 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2020
_o_robi_ak_ste_chor_COVID_19 Veľkosť: 333.1 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2020
Osoby_s_vy_m_rizikom_ochorenia_COVID_19 Veľkosť: 331.4 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2020
Koronavirus a nakladanie s odpadom Veľkosť: 91.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.3.2020
Zaznam zo zasadnutia KS 11052020 Veľkosť: 676.3 kB Formát: pdf Dátum: 12.5.2020
Oznámenie ÚV SR o odvolaní MS COVID-19 Veľkosť: 174.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.9.2023
Uznesenie vlády SR č. 446_2023 Veľkosť: 283.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.9.2023