Obec Most pri Bratislave
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prerušenie dodávky vody dňa 17.4.2018

Prerušenie dodávky vody dňa 17.4.2018
       

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu Vám v zmysle z.č. 442/2002 Z.z. O verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách ..., §32, ods.(7), bod b) oznamujem prerušenie dodávky vody
z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle §32, ods.(1), bod d)
vyššie uvedeného zákona.


Uvedené prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 17.4.2018, v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v uliciach Most pri Ba-Bratislavská od Dunajskej,
Dunajská po Budovateľskú, Veterná, Športová od Poľnej po Bratislavskú, Krátka,Tichá, Pri Tureckom vrchu, Technická /smer von z obce/.


Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného bude
zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového
vozidla vo vyššie uvedenom čase a uvedených uliciach.


Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak predmetná oprava je nevyhnutná
za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov Vášho mesta /
Vašej obce. V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a.s.,
na tel. čísle 0800 121 333.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.