Obec Most pri Bratislave
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste
     

OBEC Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

 

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

 

na pracovnú pozíciu:

 

referent stavebného úradu

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

 

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie – stavebného zamerania

Osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady

Prax v danej oblasti min. 3 roky

 

Iné kritériá a požiadavky:

Bezúhonnosť

Znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne konanie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie,

Pokročilá znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET)

Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť

Vodičský preukaz - výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania

Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom

Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní ( diplom)

Overená fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti ( osvedčenie)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

 

Termín doručenia žiadosti do: 20.10.2017

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu :

Obecný úrad

Jánošíkovská 466/7

900 42 Dunajská Lužná

 

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu:

 

maria.kissova@dunajskaluzna.sk

 

Kontaktná osoba:

p. Kissová

kontakt: 02/40259817

 

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.