Obec Most pri Bratislave
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Aktualizácia - Výmena občianskych preukazov!

Aktualizácia - Výmena občianskych preukazov!
       

Aktualizácia 25.09.: Doplnené nové súpisné čísla!

 

Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislava prijalo na svojom rokovaní dňa 6. 11. 2014 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o určení názvov ulíc na území obce Most pri Bratislave a 13. 4. 2017 Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 6/2014 o určení názvov ulíc na území obce Most pri Bratislave. Na základe schváleného VZN bol v obci vybudovaný navigačný systém a v súčasnosti sa realizuje jeho dobudovanie v zmysle prijatého dodatku.


Čo to v praxi znamená? Znamená to, že v obci sú oficiálne schválené a platné názvy ulíc a jednotlivé nehnuteľnosti majú pridelené súpisné čísla.


Tieto súpisné čísla pridelené jednotlivých nehnuteľnostiam sa meniť nebudú, t. j. zostanú v platnosti.


K jednotlivým nehnuteľnostiam sa v súčasnosti v registri adries prideľujú názvy ulíc a orientačné čísla. T. j. každej nehnuteľnosti na danej ulici bude pridelené orientačné číslozačínajúc od č. 1. Na pravej strane ulice to budú párne čísla 2, 4, 6, 8 ........, na ľavej strane nepárne čísla 1, 3, 5, 7, .............., .


Čo to v praxi znamená? Pre občanov s trvalým pobytom v obci to znamená, že si budú musieť vymeniť občianske preukazy. Do nových občianskych preukazov k súpisnému číslu nehnuteľnosti pribudne názov ulice a nové orientačné číslo predmetnej nehnuteľnosti.


Aký je poplatok za výmenu občianskeho preukazu? Keďže zmena údajov v občianskom preukaze (zapísanie názvu ulice a pridelenie orientačného čísla) nie je zapríčinená občanom, tak je poplatok 0,- EUR. 

Zapisovanie údajov do registra adries prebieha postupne. Na webovej stránke obce www.mostpribratislave.ska na úradných tabuliach obcesa nachádza zoznam ulíc a súpisné čísla nehnuteľností. Majitelia nehnuteľností, ktorých súpisné číslo sa nachádza v zozname môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Predmetný zoznam sa bude postupne dopĺňať. O jeho zmene budú občania vopred informovaní. V prípade nejasností, alebo ďalších doplňujúcich informácií môžu občania volať na tel. č. 45 95 12 15, alebo písať na mailové adresy matrika@mostpribratislave.sk,starosta@mostpribratislave.sk.


O vydanie občianskeho preukazu môžu občania požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru na Slovensku. V rámci Bratislavského kraja sú to nasledovné pracoviská:


1. OR PZ Bratislava I, klientske centrum, Tomášikova 46, Bratislava
2. OR PZ Bratislava II, Ružinovská 1/B, Bratislava
3. OR PZ Bratislava III, klientske centrum, Tomášikova 46, Bratislava
4. OR PZ Bratislava IV, M. Sch. Trnavského 1, Bratislava
5. OR PZ Bratislava V, Záporožská 8, Bratislava
6. OR PZ Pezinok, Šenkvická 14, Pezinok
7. OR PZ Senec, klientske centrum, Hurbanova 21, Senec
8. OR PZ Malacky, Zámocká 5, Malacky


Pridelenie orientačných čísiel nehnuteľnostiam na tej ktorej ulici zjednoduší doručovanie pošty Slovenskou poštou, a. s., oveľa jednoduchšiu orientáciu v obci pre záchranné zložky (lekári, hasiči a pod.) a doručovateľské spoločnosti.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
doplnené-k-25.9.2017-súpisné-čísla 83.1 kB pdf 27.9.2017