Obec Most pri Bratislave

OZNAM PRE OBČANOV: Oprava kanalizačných poklopov

OZNAM PRE OBČANOV: Oprava kanalizačných poklopov
      

Vodohospodárska výstavba, š. p. oznamuje, od 4. 6. 2019 od 9.00 hod. začne vykonávať havarijnú opravu poklopov kanalizačného zberača na ceste II/572 a II/510 v prieťahu obcí Most pri Bratislave a Malinovo.


Práce budú vykonávané úsekovo bez celkovej uzávery komunikácií mimo hodín dopravnej špičky, t. j. od 9.00 hod. do 15.00 hod. a od 18.00 hod. do 22.00 hod. , vrátane víkendov.


Sme si vedomí že je to zásah do už aj tak neradostnej dopravnej situácie, ale stav poklopov si vyžaduje rýchle riešenie. Preto veríme, že verejnosť prijme tieto práce a určitý diskomfort ako snahu o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrany majetku občanov obce v daných úsekoch.