Údržba pozemkov

Údržba pozemkov
          
25.05.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave

Žiadame občanov, aby dodržiavali VZN č. 6/2011 článku 8 odst. 1  o čistote a verejnom poriadku na území obce, ktorý znie: „Fyzické a právnické osoby sú povinné  dvory, záhrady a pozemky v ich vlastníctve, resp. v prenájme trvalo udržiavať a upravovať ( kosenie trávnika, odstraňovanie buriny...) tak, aby neznečisťovali susedné pozemky, resp. verejné priestranstvo. V opačnom prípade budeme musieť využiť všetky možné zákonné postupy k splneniu Vašej povinnosti vyplývajúcej z platnej právnej úpravy.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.