Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Reklamácia nerealizovaného vývozu

Na základe oznámenia od spoločnosti OLO a CMT vás informujeme, že všetky reklamácie ohľadne poškodených nádob, ako aj nezrealizovaných vývozov príjme spoločnosť OLO a CMT iba písomne resp. emailom. Pripájame jednoduchý návod, ako postupovať pri reklamáciách:
 

Reklamácia poškodenej nádoby - čierna, hnedá, žltá, modrá:

1) Reklamácia musí obsahovať:

  • Fotodokumentáciu poškodenia

  • Dátum poškodenia

  • Objem nádoby

  • Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

2) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu OLO: zakazka@olo.sk 

3) A v kópií na mailovú adresu: dane@mostpribratislave.sk

Reklamácia nezrealizovaného vývozu -  zmesový komunálny odpad (ZKO), biologicky-rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO), plasty, kovy, tetrapaky, papier:

1) Reklamácia musí obsahovať:

  • Presná adresa miesta vývozu

  • Váš interval vývozov (týždenný, dvojtýždenný, mesačný)

2) Reklamáciu nezrealizovaného vývozu je potrebné zaslať do 24h!

3) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu OLO: zakazka@olo.sk

4) A v kópií na mailovú adresu: dane@mostpribratislave.sk

 

Reklamácia nezrealizovaného vývozu a poškodenej nádoby -  biologicky-rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO), olej:

1) Reklamácia musí obsahovať:

  • Presná adresa miesta vývozu

  • Váš interval vývozov (týždenný, dvojtýždenný, mesačný)

2) Reklamáciu nezrealizovaného vývozu je potrebné zaslať do 24h!

3) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu CMT: cmt@cmt.sk  

4) A v kópií na mailovú adresu: dane@mostpribratislave.sk

 

 

!!! V PRÍPADE PODANIA REKLAMÁCIE NECHAJTE NÁDOBU VYLOŽENÚ PRED DOMOM!!!