Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

Týždenný odvoz komunálneho odpadu bude realizovaný do konca februára 2022. Poplatok za komunálny odpad na rok 2022 sa uhrádza na oddelení daní a poplatkov v termíne od  1.- 28. februára 2022, kde dostanete aj nálepku na smetnú nádobu. Od marca 2022 sa prechádza na 2 týždenný odvoz odpadu a ruší sa týždenný odvoz. Spôsob triedenia odpadu v obci Most pri Bratislave, Studené, Tri vody, Nové polia a Zelená voda

 

Spôsob triedenia odpadu v obci Most pri Bratislave, časti Studené, Tri vody, Nové polia a Zelená voda

 

Komunálny odpad

Komunálny odpad sa rieši formou čiernej nádoby vo objeme 120l a 240l. Vývoz sa uskutočňuje na základe nálepiek, ktoré si zakúpite na obecnom úrade počas stránkových hodín.  Frekvencia vývozov môže byť týždenná (iba 1100l nádoby -bytové domy, škola), dvojtýždenná a mesačná.

Vývozy sú nasledovné:

Most pri Bratislave - každý utorok (týždenný vývoz- iba 1100l nádoby -bytové domy, škola) každý párny utorok (dvojtýždenný vývoz), posledný utorok v mesiaci ( mesačný vývoz)

Zelená voda – iba dvojtýždenný vývoz každý párny utorok

Studené, Tri vody, Nové polia - každý párny pondelok (dvojtýždenný vývoz), posledný pondelok v mesiaci ( mesačný vývoz)

Nádoby je potrebné mať vždy vyložené vonku na ceste (nie vo výklenkoch) od 06:00 hod.. Odporúčame nádoby vyložiť večer pred vývozom.

Veľkosť nádoby 

Frekvencia vývozu

Poplatok

120 l  

dvojtýždenná

124,80 ,-   eur

120 l 

mesačná

57,60 ,-    eur

240 l 

dvojtýždenná

249,60 ,-   eur

240 l

mesačná

    115,20 ,-  eur

1 100 l 

týždenná

2332, 00 ,-   eur

1 100 l 

dvojtýždenná

1144,00 ,-   eur

 

Komunálny odpad si môžete prísť riešiť aj pred kolaudáciou. Keď chcete riešiť odpad v priebehu roka (platí iba pre nových občanov), vtedy Vám bude vypočítaná alikvotná čiastka s horeuvedených súm podľa výberu frekvencie vývozu a veľkosti nádoby. Komunálny odpad sa v našej obci platí vždy do februári.  Vtedy je potrebné prísť na obecný úrad a uhradiť odpad na celý rok, pričom smeti máte uhradené od februára do ďalšieho februára nasledujúceho roka.

 

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad 

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad (BIO) sa rieši formou hnedých nádob v objeme 120l a 240l. Vývoz sa uskutočňuje od marca do novembra každý pondelok (nezávislé od vývozu komunálneho odpadu). BIO nádobu môžete mať maximálne do objemu 240l, čiže buď jednu 240l nádobu alebo 2 ks 120l nádob alebo ak Vám stačí aj 1 ks 120 nádoby. Tieto objemy sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad – nedoplácajú sa navyše.  Pokiaľ máte záujem mať viac nádob tieto je už potrebné uhradiť.

Každá ďalšia 120l nádoba                                            40 eur

Každá ďalšia 240l nádoba                                            80 eur

Do nádoby na BIO môžete vkladať:  odpad z verejnej zelene, lístie, trávu, ovocie, zelenia, piliny, čajový a kávový odpad, zemina z kvetov, drevená štiepka z konárov stromov a kríkov.

Biologický rozložiteľný odpad nebude vyvezený v prípade, že odpad bude uložený vo vreciach alebo  v krabiciach, ktoré budú mimo smetnej nádoby.

 

Separovaný odpad

Separovaný odpad (kovy, tetrapaky, plasty ) sa v našej obci rieši IBA formou bielych priesvitných vriec, ktoré dostanete pri vybavovaní vývozu odpadu. Keď sa Vám vrecia minú, treba prísť počas stránkových hodín na obecný úrad a tam Vám budú vrecia vydané.  Do jedného vreca dávate extra papier, do druhého vreca dávate spolu plasty, kovy, tetrapaky.  Na papier môžete od februára 2022 používať aj modré smetné nádoby alebo aj vrecia, ktoré dostanete na obecnom úrade. Vývoz odpadu je pevne stanovený na určité dni podľa harmonogramu rozdelený podľa jednotlivých častí obce. V súčasnosti vieme harmonogram separovaného vývozu iba na mesiac január a február, je uvedený v kalendári na stránke obce Most pri Bratislave.

 

Pondelok:          08:00-12:00 – 13:00-16:30

Streda                 08:00-12:00 – 13:00-16:30

Piatok                 08:00-12:00

---------------------------------------------------

 

Envipak - edukačné videá:

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Trieďme odpad Veľkosť: 151.2 kB Formát: pdf Dátum: 4.5.2017
Komunálny odpad Veľkosť: 66.5 kB Formát: pdf Dátum: 4.5.2017
Odpady za rok 2016 Veľkosť: 48.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.5.2017
Kam s ojazdenými pneumatikami Veľkosť: 64.2 kB Formát: pdf Dátum: 18.5.2017
Odpady za rok 2017 Veľkosť: 14 kB Formát: xlsx Dátum: 21.3.2018
Stlač odpad, ušetríš viac ako myslíš Veľkosť: 65.2 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2019
Štatistika zberu odpadu za rok 2018 Veľkosť: 530.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.3.2019
Čo znamenajú značky na obaloch Veľkosť: 1 MB Formát: pdf Dátum: 22.3.2019
ENVI-PAK, a.s. - CERTIFIKÁT OBCE Veľkosť: 366.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.5.2019
Oznam Obce Veľkosť: 50.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.9.2019
planovaci-kalendar_most-pri-bratislave_2020_plasty-papier-kovy Veľkosť: 617 kB Formát: pdf Dátum: 22.1.2020
Štatistika zberu odpadu za rok 2019 Veľkosť: 43.7 kB Formát: pdf Dátum: 10.3.2020
Zber, separácia, recyklácia použitých batérií a akumulátorov Veľkosť: 1.04 MB Formát: pdf Dátum: 11.3.2020
Informacia_Uroven_vytriedenia_KO_2019 Veľkosť: 239.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2020
Čo nepatrí do triedeného zberu Veľkosť: 1020.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.9.2020
system_separovaneho_zberu_na_rok_2020_new Veľkosť: 185.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2020
Separovaný odpad - zmena Veľkosť: 425.4 kB Formát: pdf Dátum: 22.3.2021
20210322_081213 Veľkosť: 582.5 kB Formát: jpg Dátum: 22.3.2021
20210322_080934 Veľkosť: 697.8 kB Formát: jpg Dátum: 22.3.2021
20210322_080926 Veľkosť: 722.3 kB Formát: jpg Dátum: 22.3.2021
štatistika zberu odpadu za rok 2020 Veľkosť: 50.9 kB Formát: pdf Dátum: 19.10.2021
uroven vytriedenosti KO za rok 2020 Veľkosť: 227.7 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2021
System separovaneho zberu 2021 Veľkosť: 226 kB Formát: pdf Dátum: 23.12.2021